Uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – ustawa

27.12.2022

 

10 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185)

 

Ustawa ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, które są niekorzystne z punktu widzenia obywateli i utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Omawiany akt prawny nowelizuje kilkadziesiąt ustaw, w których przyjęto takie rozwiązania, jak: wprowadzenie postępowania uproszczonego i procedury milczącego trybu załatwienia sprawy, cyfryzację sposobu załatwiania wniosków, zniesienie dwuinstancyjności postępowania czy ograniczenie liczby składanych wniosków.

 

Uproszczenie procedur administracyjnych

Fot. stock.adobe/jaaff

 

Zmiana wprowadzona w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polega na rezygnacji z konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

W Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadzono jednoinstancyjność postępowania w sprawie udostępnienia kanału technologicznego oraz postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną.

 

Zmiany w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody polegają na umożliwieniu składania w formie dokumentu elektronicznego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Przewidziano także elektroniczną postać zgłoszenia i wniosku w celu prowadzenia prac na obszarach form ochrony przyrody.

 

W Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne umożliwiono złożenie w postaci elektronicznej m.in. wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, a także zgłoszenia wodnoprawnego. Usprawniono też postępowania w sprawach o ustalenie charakteru wód, ustalenie linii brzegu czy rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego.

 

Z kolei w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadzono obowiązek zawarcia klauzul waloryzacyjnych również w przypadku umów na dostawy, a nie jak dotychczas jedynie w przypadku umów na usługi i roboty budowlane. Ponadto skrócono okres obowiązywania umów, dla których wymagana jest waloryzacja z 12 do 6 miesięcy. Doprecyzowano też, że zmiana umowy będzie możliwa w szczególności w przypadku zmiany wysokości cen.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Uwagi PIIB do projektu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

>>> Zmiany w projekcie na gruncie cyfryzacji procesu budowlanego

>>> Jak uzyskać zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego

>>> Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.