Umowa na budowę ostatniego odcinka trasy S3 Szczecin – Gorzów Wlkp.

25.01.2008

Umowę na budowę kolejnego, 28-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski podpisano we wtorek, 22 stycznia br., w siedzibie GDDKiA w Warszawie.

Roboty budowlane w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia, wykona konsorcjum firm Hermann Kirchner GmbH, Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Max Bögl GmbH & CO.KG, Energopol Szczecin Sp. Akcyjna, Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft za kwotę 667 mln złotych (brutto). Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności. Droga, na którą podpisano kontrakt będzie biegła od węzła „Klucz” do węzła „Pyrzyce”. 11 października 2007 roku rozpoczęła się budowa odcinka Pyrzyce – Myślibórz, natomiast 11 stycznia br. przekazano plac budowy na odcinku drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski; węzeł „Myślibórz” (bez węzła) – węzeł „Gorzów Północ”.

{mospagebreak}
Ekologia
• przejścia dla dużych zwierząt – 9 obiektów, (w tym w ciągu drogi ekspresowej 6);
• zbiorniki retencyjno – filtracyjne – 7 sztuk;
• zbiorniki retencyjno – odparowujące – 43 sztuki;
• kanalizacja deszczowa – długość ok. 12,1 km;
• ekrany akustyczne o wysokości 4,00 m – długość 410 m;
• przepusty – 77 sztuk;
• wygrodzenie drogi – na całej długości odcinka;
Zakres rzeczowy obejmuje:
• wykonanie dwujezdniowego odcinka drogi o długości 28,2 km;
• budowę 3 węzłów dwupoziomowych: „Klucz”, ”Gryfino” i „Pyrzyce”;
• budowę 29 obiektów inżynierskich w tym 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i 19 nad drogą ekspresową;
• budowę przepustów drogowych z blachy stalowej oraz z rur żelbetowych
• budowę jednego obwodu utrzymania drogi – OU „Pyrzyce”
• budowę oświetlenia,
• doprowadzenie mediów do miejsc obsługi podróżnych.
• przebudowę dróg bocznych,
• wykonanie dróg dojazdowych,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
• obsadzenie dogęszczającej zieleni na odcinkach obszarów leśnych oraz wykonanie pasów zieleni izolacyjnej,
• zainstalowanie ekranów akustycznych,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Parametry techniczne drogi głównej:
• klasa techniczna S
• prędkość projektowa 100 km/h
• szerokość pasów ruchu 3,50 m
• liczba pasów ruchu 2 x 2 pasy
• szerokość pasa dzielącego 4,0 m
• szerokość pasa awaryjnego postoju 2,5 m
• szerokość opaski wewnętrznej 0,5 m
• szerokość poboczy gruntowych zmienna od 0,75 do 2,90 m (w zależności od występowania barier ochronnych, ekranów akustycznych)
• obciążenie na oś 115 kN/oś
• kategoria ruchu KR6
Droga ekspresowa S3 Świnoujście – Lubawka
Planowana droga stanowi fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. S3 prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północny, wzdłuż zachodniej granicy kraju do granicy z Czechami. Za pośrednictwem linii promowych zapewni najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skanii z północnymi Czechami (rejon Radca Kralove i Pardubic) oraz Pragą.
Obecnie jedynie krótkie odcinki trasy posiadają status drogi ekspresowej. Są to: Goleniów-Rzęśnicam, Sulechów-Racula, obwodnice Gorzów Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Nowej Soli i Wolina oraz 20 km drogi w okolicy Polkowic i Lubina. Droga pośrednia połączy aglomerację szczecińską z aglomeracją poznańską (autostrada A2) oraz wrocławską, śląską i krakowską (autostrada A4).

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in