Tunel średnicowy w Łodzi w budowie

16.10.2020

Tunel średnicowy w Łodzi to inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe SA, która zwiększy możliwości kolei w relacjach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych.

 

Tunel średnicowy w Łodzi

 

Tunel średnicowy w Łodzi – podziemne połączenie kolejowe ze stacji Łódź Fabryczna znacznie zwiększą liczbę pociągów i możliwości podróży.

Obecnie wykonawca przygotowuje komory startowe dla dużej i małej maszyny drążącej TBM (ang. Tunel Boring Machine). Inwestycja prowadzona jest równocześnie w kilku miejscach. W rejonie ul. Stolarskiej i Odolanowskiej okrągła konstrukcja szybu wschodniego osiągnęła docelową głębokość 30 m. Z tej komory duża tarcza o średnicy 13 m rozpocznie drążenie dwutorowego tunelu w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Z szybu wydobyto już ponad 20 000 m³ ziemi. W następnym etapie przygotowana zostanie tzw. płyta denna o grubości ok. 2 m i średnicy 30 m.

W szybie zachodnim dla małej TBM betonowane są ściany szczelinowe. Równocześnie maszyny pracują przy budowie łącznika między szybem wschodnim (dla dużej TBM) i zachodnim (dla małej TBM).

 

Budowa za pomocą TBM

Po sprawdzeniu i odbiorze maszyn u producenta, TBM rozłożone na części zostały przetransportowane z Niemiec do Łodzi. Ich składanie postępuje wraz z pracami przy komorach. Rozpoczną one drążyć tunele po przygotowaniu komór startowych. Pierwsze prace zaplanowano na grudzień. Duża maszyna o średnicy ponad 13 m i długości 110 m wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m. Mniejsza tarcza wydrąży 4 jednotorowe tunele o łącznej długości ok.4,5 km i średnicy 8,5 m.

Rozpoczęła się także produkcja 30 tys. elementów obudowy tunelu, tzw. tubingów. Na specjalnej taśmie codziennie może powstać ponad 100 elementów. Sukcesywnie będą one dostarczane na plac budowy.

Równolegle do działań na budowach prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek pod roboczą nazwą Łódź Koziny.

 

Tunel średnicowy w Łodzi

 

Tunel średnicowy w Łodzi – lepsze połączenia kolejowe

Nowy tunel średnicowy w Łodzi zapewni efektywny system kolejowych połączeń międzyregionalnych oraz szybsze połączenie przez centrum miasta. Dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez centrum Łodzi pojadą pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód–zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ–południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Zostaną wybudowane także nowe przystanki, m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską.

Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1,7 mld zł.

Budowa jest częścią Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 76 mld zł, który obejmuje m.in. projekty zwiększające możliwości podróży koleją w obszarach największych węzłów kolejowych.

 

Źródło: MI

 

Czytaj także: Tunel średnicowy w Łodzi – informacje z budowy

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. FILM

Warszawa Zachodnia: przebudowa stacji, tunel i podziemny tramwaj

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in