Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich

W dniach 12–14.09.2012 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz na terenie woj. lubelskiego odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich” zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także gminy Urzędów, Borki i Nałęczów, LGD Zapiecek w Radzyniu Podlaskim, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz Komisję Ochrony i Kształtowania Środowiska PAN oddział w Lublinie.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in