Kto przeprowadzi kontrolę stanu technicznego instalacji

27.12.2011

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.

Czy osoba uczestnicząca w przeglądzie budynku w zakresie instalacji elektrycznych powinna posiadać uprawnienia SEP w zakresie ,,D”, czy uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zakres uprawnień, jakie powinny posiadać osoby dokonujące tej kontroli, wynika z art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego, zgodnie z którym kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Chodzi tu oczywiście o osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne dozoru „D” wydane na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828).

Taki stan prawny obowiązuje od 15 października 2009 r., a uległ zmianie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161, poz. 1279).

Przed wejściem w życie wskazanej zmiany art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego brzmiał następująco: 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Powyższa zmiana jest zatem diametralna. Początkowo kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny dokonywać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (nie były dopuszczone osoby z uprawnieniami budowlanymi). Natomiast obecnie z uwagi na zapis, iż kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, kompetencja ta nie została już zastrzeżona wyłącznie dla osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne dozoru „D”, ale także dla osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi.

W konsekwencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych mogą na równych prawach dokonywać zarówno osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych ,,D”, jak również osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Powyższy tekst zgodny jest z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczoną na stronie internetowej www.gunb.gov.pl w zakładce: Informacje – Kontrole stanu technicznego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.