Stropy gęstożebrowe sprężone do A do Z

Artykuł sponsorowany

23.09.2020

Stropy gęstożebrowe swoją popularność zyskały dzięki szybkiemu i prostemu montażowi. Niewielka waga belek oraz wypełnień stropowych umożliwia ręczny montaż bez użycia ciężkiego sprzętu.

 

Już przed II Wojną Światową w Polsce produkowano i montowano pierwsze stropy płytowo-żebrowe. W latach powojennych  za sprawą dużego zapotrzebowania na nowe budynki mieszkalne technologia stropów gęstożebrowych miała możliwość się rozwijać. Znormalizowano również obliczenia statyczne, projektowanie stropów, wprowadzono normy dla konstrukcji prefabrykowanych oraz zespolonych. Powstawały liczne systemy gęstożebrowe, różniące się między sobą rozstawem osi, wysokością oraz materiałem z jakiego był wykonany sam pustak. Również żebra żelbetowe różniły się geometrią oraz zbrojeniem. Równolegle z tradycyjnymi stropami gęstożebrowymi zaczęto mocno rozwijać technologię sprężania belek. Szczególnie we Francji i Stanach Zjednoczonych technologie sprężone stały się bardzo popularne, wypierały tradycyjne technologie a obecnie większość systemów stropowych gęstożebrowych w tych państwach opiera się na belkach sprężonych. Technologia ta umożliwia projektowanie stropów cieńszych, o większej nośności lub o większych rozpiętościach dochodzących nawet do ok. 20 m (w budownictwie mieszkaniowym zazwyczaj do ok. 10 m).

www.rector.pl

 

Belki stropowe sprężone produkowane przez firmę Rector wytwarzane są z betonu C50/60 oraz  stali sprężającej o parametrach 2060 MPa wytrzymałości na rozciąganie. Elementy w zależności od długości (od 1 m do 10 m produkowane co 10 cm) oraz wysokości (11 cm lub 13 cm) posiadają 2 lub 3 sploty sprężające składające z 3 lub 7 drutów. Sploty zlokalizowane są osiowo jeden nad drugim. Ma to kluczowe znaczenie analizując aspekty zarówno konstrukcyjne jak i ognioodporności samego stropu. Im sploty są bardziej oddalone od spodu belki tym ich otulina  jest większa co w efekcie pozwoliło podczas przeprowadzonych  badań ogniowych w ITB uzyskać klasyfikację ogniową samego stropu nawet do REI 120. Przy dodatkowym zastosowaniu tynku gipsowego z zatopioną siatką stalową można uzyskać nawet REI 240. Duża sztywność belek sprawia, że ograniczona jest liczba podpór montażowych. Do rozpiętości stropu – 5 m stosuje się jedną podporę, przy większych rozpiętościach – 2 podpory.  Przy odpowiednim doborze belek można nawet zrezygnować z podpór montażowych do rozpiętości stropu ok. 5,5 m. Zastosowanie siatki stalowej w nadbetonie na całej powierzchni stropu eliminuje konieczność wykonywania żeber rozdzielczych.

Stropy RECTOR – belkowo-pustakowe, prefabrykowane stropy gęstożebrowe składają się ze strunobetonowych belek RS oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków stropowych (system RECTOBETON) lub wypełnień wykonanych z drewna prasowanego (system RECTOLIGHT – https://www.youtube.com/watch?v=_jjGPHKZYig ). Uzupełnienie systemu stanowi siatka stalowa, pręty przypodporowe oraz nadbeton (od 4 do 10 cm) układany na budowie.

 

System RECTOBETON dzięki szerokiej gamie pustaków betonowych może osiągnąć grubość od 16 do 34 cm, natomiast system RECTOLIGHT ma 3 rozmiary wypełnień umożliwiające uzyskanie stropu o grubości od 16 do 30 cm.

 

Zaletą stropów gęstożebrowych poza oczywiście prostym i szybkim montażem jest niewielka waga zarówno samych prefabrykatów, które można montować ręcznie jak i całego systemu stropowego. Stropy gęstożebrowe sprężone przy grubości 16 cm mogą ważyć już od 175 kg/m2 (RECTOLIGHT) lub 225 kg/m2 (RECTOBETON). W porównaniu do stropów monolitycznych rozwiązania na systemach gęstożebrowych sprężonych pozwalają na zmniejszenie ciężaru stropów nawet o kilkadziesiąt procent. Im większa rozpiętość porównywanych stropów tym te różnice są większe. Lżejsze stropy w budynkach wielokondygnacyjnych pozwalają na zmniejszenie przekrojów podciągów, słupów oraz fundamentów co generuje dodatkowe oszczędności. Często stosuje się rozwiązania hybrydowe polegające na wykonaniu części podziemnych budynków w konstrukcji żelbetowej natomiast wyższe kondygnacje wykonywane są w technologii stropów gęstożebrowych sprężonych. Tego typu budynki mają najczęściej do ok. 6 kondygnacji nadziemnych choć zdarzają się również i wyższe.

 

W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym szczególna uwagę poświęca się szeroko pojętej akustyce. Poza dźwiękami uderzeniowymi, które najlepiej pochłaniane są przez podłogę pływającą, największy wpływ na akustykę (dźwięki powietrzne) przegrody poziomej ma ciężar własny stropów. Szeroka gama rozwiązań stropów RECTOR pozwala dobrać odpowiednie parametry akustyczne spełniające wymagania projektowe. Dzięki kalkulatorowi akustycznemu możliwe jest szybkie dobranie odpowiedniego rozwiązania z uwzględnieniem warstw wykończeniowych. Przy stropach lekkich o niewielkiej rozpiętości można dopasować akustykę np. przez zwiększenie grubości nadbetonu lub zastosowanie niższego pustaka (np. zachowując wysokość stropu, uzyskujemy grubszy nadbeton). Przy rozwiązaniach gdzie ważną rolę odgrywa niewielki ciężar stropu (np. wymiana stropów), można zaprojektować warstwę wełny mineralnej w przestrzeni nad sufitem podwieszanym poprawiając znacząco parametr akustyczny przegrody. Kalkulator daje możliwość wyboru systemu stropowego, ilości belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych elementów możemy na bieżąco monitorować wynik końcowy i w zależności od potrzeb odpowiednio dobierać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu. Kalkulator porównuje też 2 dowolne rozwiązania stropowe ze sobą tak, aby wybrać ten który będzie najbardziej pasował do założeń projektowych. Na wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) największy wpływ ma masa stropu, co łatwo zauważyć przesuwając suwaki poszczególnych elementów składowych. Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu jak i warstwy wykończeniowe takie jak tynki, sufity podwieszane oraz styropian, wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator umożliwia dobór odpowiednich materiałów oraz ich grubości dzięki czemu jesteśmy w stanie określić parametr całej przegrody. Po wprowadzeniu wszystkich projektowanych warstw przegrody otrzymujemy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (Ln,w). Dodatkowo w formie wykresu przedstawiony jest  parametrem R/Ln  w zależności od częstotliwości dźwięków.

https://www.rector.pl/aktualnosci/45

 

Projektowanie stropów ułatwia program EURYDICE na którym pracują projektanci RECTOR. To nowoczesne narzędzie pracy pozwala na szybki i precyzyjny dobór stropu pod kątem indywidualnych wymagań projektowych. Definiując obciążenia (punktowe, liniowe, powierzchniowe), kierunek rozkładu belek, parametry odporności ogniowej oraz akustyczne można w kilku krokach wykonać projekt montażowy wraz  z zestawieniem elementów systemowych, zużycia betonu oraz stali zbrojeniowej. Projektanci zainteresowani instalacją darmowego oprogramowania na swoim komputerze mogą zwrócić się do firmy RECTOR z takim zapytaniem.

 

Belkowo-pustakowe prefabrykowane stropy sprężone –  jako wypełnienie przestrzeni międzybelkowej można zastosować tradycyjny pustak betonowy (strop RECTOBETON) lub ultralekkie wypełnienie panelami drewnopodobnymi (strop RECTOLIGHT). W budownictwie mieszkaniowym ze względu na stosowanie tynków najczęściej wybierany jest system RECTOBETON. Równa powierzchnia idealnie nadaje się do tynkowania. Zbrojona siatką stalową (Ø5, 20×20 cm) warstwa nadbetonu, ujemna strzałka montażowa oraz projektowana strzałka ugięcia L/500 sprawiają, że strop pracuje równomiernie i niewiele się ugina. Spękania nie występują a system z powodzeniem stosowany jest już od ponad 60 lat. Strop RECTOLIGHT z racji charakterystycznej geometrii dedykowany jest do budynków gdzie wykonywany będzie sufit podwieszany. Przestrzenie międzybelkowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia instalacji w tym kanałów wentylacji mechanicznej w grubości stropu. Niewielka waga paneli RECTOLIGHT (4,6 – 6,4 kg) skraca czas montażu stropu o połowę a jeden panel zastępuje nawet 6 pustaków betonowych.

 

 

Stropy RECTOR coraz częściej wykorzystywane są również jako rozwiązanie dedykowane pod kątem wymiany stropów w budynkach istniejących. Możliwość ręcznego montażu, ograniczenie ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku oraz niewielka waga systemu sprawia, że system ten jest chętnie wybierany zarówno przez projektantów jak i wykonawców. Rozwiązania konstrukcyjne dają dużą elastyczność, możliwość wprowadzania zmian już na etapie montażu stropów co w przypadku wymiany stropów jest często spotykane. Montaż belek w gniazdach ogranicza ingerencję w konstrukcję, nie ma potrzeby bruzdowania całej ściany co mogłoby wpłynąć negatywnie na sztywność konstrukcji budynku. Wieniec stropowy najczęściej opiera się na stropie a zbrojenie układane w warstwie nadbetonu, którego grubość można zwiększyć stosując przy ścianie rząd pustaków obniżonych. Przy wymianie stropów można stosować oba dostępne systemy stropowe, choć rozwiązanie RECTOLIGHT ze względu na szybkość, lekkość i możliwość składowania na niewielkiej przestrzeni, czyni ten system jedynym w swoim rodzaju.

https://www.rector.pl/aktualnosci/44

 

 

WYMIANY W STROPIE – Otwory instalacyjne (do szerokości 48 cm) mieszczą się pomiędzy belkami i wystarczy wyjąć część pustaków. W przypadku większych otworów (szerokie kominy, szachty instalacyjne, klatka schodowa) należy wykonać wymian w grubości stropu. Ze względu na większe obciążenia skrajnych żeber, dodawane są dodatkowe belki sprężone. Wymiany mogą być też stosowane przy klatkach schodowych a szerokość wymianu uzależniona jest od rozpiętości stropu.

 

STREFY OBNIŻONE (słupki dachowe, schody żelbetowe) – Możliwość stosowania niskich pustaków (traktowanych jako szalunek tracony) pozwala na lokalne dozbrajanie stropu w celu przeniesienia dodatkowych obciążeń. Ciężka ściana lub słupek więźby dachowej można oprzeć na stropie bez konieczności wylewania dodatkowych podciągów lub stosowania ciężkich belek stalowych. Na etapie projektowania dobierane są odpowiednie belki w ilości niezbędnej do przeniesienia zakładanych obciążeń. Również fragmenty stropu przy klatce schodowej żelbetowej, które najczęściej wykonywane są jako strop monolityczny można wykonać za pomocą prefabrykatów RECTOR oszczędzając na szalunkach i skracając czas montażu.

 

BALKONY – Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie dozbrojenie płyty balkonowej. Wykonanie obniżonej strefy przybalkonowej za pomocą niskich pustaków betonowych spowoduje, że warstwa nadbetonu będzie grubsza przez co zapewniona będzie odpowiednia otulina dla prętów stalowych. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się również w przypadku stosowania energooszczędnych łączników balkonowych, które eliminują konieczność montażu izolacji termicznej płyty balkonowej. Coraz częściej gotowe prefabrykowane balkonami dostarczanymi bezpośrednio z zakładów prefabrykacji, które już mają zamontowane łączniki balkonowe.

 

 

Rozwiązania detali konstrukcyjnych oraz tabele doboru stropów dostępne są Poradniku Technicznym RECTOR: https://www.rector.pl/kategorie/katalogi-i-broszury

 

Rector Polska Sp. z o.o.

ul. Śląska 64e

32-500 Chrzanów

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in