Stacja Ożarów Mazowiecki po przebudowie

05.09.2023

Stacja Ożarów Mazowiecki jest już otwarta dla podróżnych. Udostępniono dwa nowe perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

Stacja Ożarów Mazowiecki została przebudowana i zmodernizowana. Dwa nowe, wyspowe perony przygotowano do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony są wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne i ławki. Zbudowano nowe wiaty, które swoją formą oraz kształtem nawiązują do pierwotnego, zabytkowego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostały rozebrane.

 

Stacja Ożarów Mazowiecki

Fot. Martyn Jandula/PKP PLK S.A.

 

Bezpieczne dojście do pociągów zapewnia udostępnione w sierpniu 2023 r. przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Łączy ono perony z dwiema stronami miasta. Obiekt zastąpił znajdującą się na stacji starą kładkę.

Stacja Ożarów Mazowiecki ma także nowy układ torów i rozjazdów. Wymieniono sieć trakcyjną. Dzięki przebudowie powstały dwa, tzw. odstawcze tory, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych. Takie rozwiązanie zapewni większą przepustowość trasy. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstał nowy budynek nastawni służący bezpiecznemu prowadzeniu ruchu pociągów.

Podczas prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim odnaleziono 1201 sztuk amunicji artyleryjskiej z czasów II wojny światowej. Oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty zajęli się wyspecjalizowani saperzy cywilni oraz wojsko. Saperzy wyznaczyli tzw. strefę bezpieczeństwa na przebudowywanych torach, co powodowało, że prowadzenie robót budowlanych na tym fragmencie terenu musiało zostać czasowo wstrzymane.

Z ustaleń historyków wynika, że odnalezione podczas prac niewybuchy pochodzą ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego amunicję do obrony Warszawy. Cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie. Zasadniczy zakres robót zakończył się w połowie sierpnia 2023 r.

Projekt o wartości blisko 127 mln zł netto pt. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa–Kutno etap I. Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa–granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest do końca 2023 r.

 

Na linii kolejowej Warszawa–Sochaczew podróżni od 3 września 2023 r. zyskali również nowy przystanek Błonie Rokitno. Umożliwia on wygodne podróże w kierunku Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Otwocka, Łowicza czy Sochaczewa.

 

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Przeczytaj też:

Kraków Grzegórzki – nowy przystanek kolejowy

Dworzec kolejowy Bydgoszcz Zachód zmodernizowany

Dworzec kolejowy w Sochaczewie zmodernizowany

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in