Rynek usług instalacyjnych 2021

06.07.2021

Instalatorzy instalacji grzewczych oraz wodno–kanalizacyjnych pozytywnie oceniają sytuację na rynku w 2021 roku oraz popyt na ich usługi. Aż 76% ankietowanych uważa, że sytuacja w branży jest bardzo dobra lub dobra, a pracy dla firm instalacyjnych jest dużo.

 

Raport „Nastroje instalatorów 2021” opublikował Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego. Instytut prowadzi od 2009 roku barometry nastrojów wśród przedstawicieli różnych grup zawodowych z branży budowlanej: architektów, projektantów wnętrz, wykonawców, dekarzy.

 

Jak ocenia pani/pan obecną sytuację na rynku usług instalacyjnych?

Rynek usług instalacyjnych

 

Najstarsi respondenci (z grupy wiekowej 50 lat i więcej) nieco gorzej oceniają sytuację na rynku instalacyjnym – 71% z nich postrzega ją jako bardzo dobrą lub dobrą. Wśród młodszych instalatorów odsetek ten jest wyższy i wynosi odpowiednio: 80% (w grupie do 39 lat) oraz 82% (w grupie 40-49 lat).

 

Jak ocenia pani/pan obecną sytuację na rynku usług instalacyjnych?

Rynek usług instalacyjnych

 

Metodologia badawcza. badanie realizowane było techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo komputerowo na reprezentatywnej próbie n= 380 firm instalacyjnych (grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych) w ramach omnibusowego projektu BCMM OMNIBUD. Podmiotem badań był właściciel lub inna osoba zarządzająca firmą. Dobór próby prowadzony był metodą losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby firmy (region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez BCMM.

Termin realizacji badania: maj/czerwiec 2021 r.

 

Źródło: Raport „Nastroje instalatorów w 2021 r. BCMM – badania marketingowe, maj/czerwiec 2021 r.”

 

Zobacz też:

Projektowanie instalacji wodociągowych z rozdziałem dolnym i górnym

Montaż brodzika w łazience krok po kroku

Produkty budowlane

Instalacja kanalizacyjna – modernizacja

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in