Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

03.10.2023

 

13.09.2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1724)

 

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Fot. ©DarSzach – stock.adobe.com

 

Nowelizacja dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Zmiany dotyczą systemów fotowoltaicznych oraz garaży i parkingów. Na mocy nowych przepisów do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z czym wiąże się obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej, będzie zaliczana zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni nie mniejszej niż:

  • 0,5 ha – na obszarach objętych formami ochrony przyrody wskazanymi w rozporządzeniu lub w otulinach form ochrony przyrody,
  • 2 ha – na obszarach innych niż wymienione.

Dotychczas na obszarach niechronionych progiem, od którego należało starać się o wydanie decyzji środowiskowej dla fotowoltaiki, była powierzchnia zabudowy 1 ha. Poza tym fotowoltaika nie będzie już zaliczana do grupy zabudowy przemysłowej. Wyłączono natomiast obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

 

>>> Ustawa o odnawialnych źródłach energii – zmiany wprowadzone w 2023 roku

>>> Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023. RAPORT

>>> Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW. PRZEPISY

>>> Produkty budowlane – moduły fotowoltaiczne

 

Nowelizacja podwyższa też progi powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołu parkingów, po których przekroczeniu konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. I tak na obszarach objętych formami ochrony przyrody będzie to 0,5 ha (dotychczas było 0,2 ha), a na pozostałych obszarach – 1 ha (dotychczas było 0,5 ha).

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in