Ustawa o odnawialnych źródłach energii – zmiany wprowadzone w 2023 roku

01.10.2023

 

31 sierpnia 2023 r. została opublikowana Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1762).

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2023

Fot. Zsuzska321/pixabay

 

Niniejszą ustawą znowelizowano m.in. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Zmiana polega na podwyższeniu z 50 kW na 150 kW progu mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń fotowoltaicznych, które zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Zwolnienie to obowiązuje z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

 

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane weszła w życie z dniem 1 października 2023 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Stadion Opolski będzie wykorzystywał energię z OZE

>>> Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023. RAPORT

>>> Odnawialne źródła energii w systemach grzewczych w budynku jednorodzinnym

>>> Fotowoltaika w firmie – projektowanie i aspekty techniczne

>>> Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW. PRZEPISY

>>> Bezpieczne instalacje fotowoltaiczne

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in