Weszło w życie rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

01.02.2021

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2161)

 

Rozporządzenie dotyczy lotniczych urządzeń naziemnych, do których należą obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego. Akt prawny zawiera klasyfikację takich urządzeń oraz określa warunki techniczne, jakie powinny one spełniać, a także zasady ich eksploatacji. Przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970) nakazują wyznaczenie wokół tego typu urządzeń powierzchni ograniczających zabudowę, w celu ochrony przed zakłóceniem ich działania. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. został określony sposób wyznaczania granic przestrzennych wyżej wskazanych powierzchni ograniczających zabudowę. W akcie prawnym sprecyzowano także warunki, jakie powinny spełnić obiekty planowane na obszarze objętym ograniczeniami. Co do zasady, nowe nieruchome lub ruchome obiekty nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez te powierzchnie. Jeżeli obiekty znajdują się w odległości mniejszej niż 600 metrów od lotniczych urządzeń naziemnych, to bez względu na ich wysokość nie mogą powodować zakłócenia ich działania ze względu na materiał, z którego będą wykonane, lub promieniowanie, jakie będą emitować. Informacje dotyczące zewnętrznych granic zasięgu poziomego powierzchni ograniczających zabudowę są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

Fot. stock.adobe / travelview

 

Weszła w życie Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2380)

 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380, z późn. zm.) ma na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2025 r. terminu, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogą złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Obowiązujące dotychczas przepisy przewidywały, że terminem granicznym umożliwiającym korzystanie z regulacji określonych w specustawie lotniskowej jest dzień 31 grudnia 2020 r.

 

Anata Malan-Wijata

 

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in