Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

13.06.2023

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2023 r. poz. 745) weszło w życie 5 maja 2023 r.

 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów

Fot. stock.adobe/zibin

 

Rozporządzeniem znowelizowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.). Istotną zmianą jest dodanie przepisu dopuszczającego, do czasu ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych (w drodze decyzji o ustaleniu linii brzegu), wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi za pomocą danych określonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 220 ust. 1–4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Doprecyzowano też zawartość wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków przy uwzględnieniu funkcjonalności tych dokumentów w ramach postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilnoprawnych. Kolejną zmianą jest ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków adresu pobytu stałego właściciela nieruchomości, jeżeli jest znany. Dotychczas wskazywany był tylko adres zameldowania na pobyt stały. Ponadto zmodyfikowano istniejący zakres usługi sieciowej dotyczącej udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (usunięcie nr. księgi wieczystej) i wprowadzono osobną usługę sieciową przeznaczoną do udostępniania danych wyłącznie na potrzeby zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Zmiana pozwolenia na budowę – kiedy i jak złożyć wniosek

>>> Prawo budowlane – zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku

>>> Wykorzystywanie pasa technicznego – rozporządzenie

>>> Mylnie rozumiany dostęp do drogi publicznej blokuje inwestycje

>>> Kategorie i opinie geotechniczne oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów – przepisy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.