Rozbudowa drogi krajowej Przemyśl – Medyka

19.06.2020

Rozbudowę 7-kilometrowego odcinak drogi krajowej Przemyśl – Medyka zrealizuje Eurovia Polska za kwotę ponad 99 mln złotych.

Droga krajowa Przemyśl – Medyka. Zakres robót

Istniejąca droga krajowa nr 28 zostanie rozbudowana do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

 

 

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.
 

Zobacz też: Powstaną obwodnice Przemyśla, Nowej Dęby i Kolbuszowej

 

Wykonawca zrealizuje także:

  • korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,
  • renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

DK28 Przemyśl – Medyka

DK28 Zator – Medyka ma charakter strategiczny gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Przejście graniczne Medyka – Szeginie jest bowiem jedynym na Podkarpaciu przejściem granicznym z Ukrainą z ruchem pieszych. Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl oraz gminy Medyka. Początek odcinka objętego rozbudową przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko. Koniec odcinka to km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych polsko-ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

 

GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in