Remont Wielkiego Młyna w Gdańsku

18.06.2020

Wielki Młyn w Gdańsku to zabytek niezwykły w skali światowej. Powstał około 1350 r. i pracował do końca II wojny światowej. Obiekt przechodzi modernizację. Po remoncie w budynku otwarte zostanie Muzeum Bursztynu.

 

Wielki Młyn był największym średniowiecznym zakładem przemysłowym w Europie (41x26x26 metrów). Działało w nim 12, a później 18 kół wodnych. Kamienne koła młyńskie znajdowały się na dwóch kondygnacjach, a na poddaszu był magazyn. W czasach świetności młyn pracował całą dobę. Mielono tu słód i ziarno zbóż. W XIX wieku koła młyńskie zastąpiono turbinami wodnymi. Przed ostatnią wojną we młynie produkowano 200 ton mąki dziennie. Po zniszczeniach wojennych obiekt odbudowano w latach 60. XX wieku. W 1993 roku młyn zaadaptowano na centrum handlowe. W 2018 roku rozpoczął się remont Wielkiego Młyna.

 

 

W 2020 roku Muzeum Gdańska wyłoniło wykonawcę prac w przetargu na II etap termomodernizacji, połączony z przebudową i adaptacją zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku. Najbardziej korzystną ofertę, opiewającą na 22,8 mln zł brutto, złożyła katowicka Integra Sp. z o.o. i to ona będzie realizowała przygotowanie wnętrz zabytkowego budynku. Zadanie obejmuje kompleksowe prace budowlane, konserwatorskie, a także prace przy instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych.
 

Prace w ramach II etapu termomodernizacji zostaną sfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmującego II etap prac termomodernizacyjnych. Termin ich zakończenia jest przewidziany na koniec kwietnia 2021.
 

W budynku ma powstać nowe Muzeum Bursztynu. W maju i czerwcu 2021 roku Muzeum Gdańska przystąpi do prac nad aranżacją wystawy stałej, która zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Otwarcie nowego Muzeum Bursztynu przypadnie w Światowy Dzień Bursztynu – 28 czerwca 2021.

 

Muzeum Gdańska

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in