Retencja korytowa w walce z suszą

28.05.2020

Retencja korytowa przyczynia się do poprawy bilansu wodnego na terenach rolniczych. Na jej rozwój przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł.

 

 

Piętrzenie na Kanale Dobrzyniewo. RZGW Białystok (fot. Wody Polskie)

 

Retencja korytowa polega na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych, dzięki budowie i odbudowie urządzeń piętrzących, spowalniających spływ wód. W efekcie tych działań wzrasta poziom wód gruntowych, poprawia się mikroklimat i bioróżnorodność, przy zachowaniu przepływów środowiskowych w okresach niżówkowych w ciekach. Retencję korytową można wspierać dzięki realizacji i odbudowie urządzeń oraz budowli hydrotechnicznych, wspomagających gromadzenie wody.

Na rozwój retencji korytowej przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł z powodu postępującej suszy. W ciągu 3 najbliższych lat na ternie Polski ma powstać 645 zadań inwestycyjnych. PGW Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi. Aktywne działania w terenie przełożą się na znaczący wzrost ilości retencjonowanej wody. Zadania z są realizowane przez Wody Polskie w ramach programu STOP SUSZY!

Dzięki działaniom na rzecz retencji korytowej na terenach wiejskich na obszarze RZGW w Gdańsku, w tym roku uda się zmagazynować dodatkowo ponad 8 mln m³ wody. Prace obejmą odbudowę lub budowę obiektów hydrotechnicznych, m.in. remont 32 zastawek, przepustów i jazów, budowę zastawek na sześciu jeziorach na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, a także tworzenie lub odtworzenie urządzeń piętrzących na rzekach, kanałach i jeziorach.

Na terenie RZGW w Białymstoku takie działania w ciągu 3 lat umożliwią zmagazynowanie dodatkowych 13 mln m³ wody na 4207 ha. W regionie eksploatuje się 441 budowli hydrotechnicznych, umożliwiających wzrost retencji wody. Aktualnie trwają prace przy budowie lub odbudowie zastawek i zamknięć na obiektach piętrzących. Dzięki tym pracom udało się już zatrzymać w korytach rzek blisko 5500 tys. m³ wody.

Natomiast na terenach lubelskich Wód Polskich, na rzekach Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka i Krzna zostanie zmodernizowanych 45 urządzeń wodnych, co zwiększy poziom retencji o 582 tys. m³ na obszarze 1356 ha.

Tylko w tym roku nakłady na zadania retencji korytowej w Polsce wyniosą 60 mln zł. Końcowym efektem trzyletniego programu będzie zwiększenie wskaźnika retencji wód w Polsce o ok. 1%. Obecnie krajowa retencja utrzymuje się na poziomie ok. 6,5%. Aby sprostać potrzebom ludzi, gospodarki oraz środowiska, konieczne jest podwojenie tego wskaźnika.

 

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Czytaj także: Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych w systemach odwodnienia miast

Zrównoważone systemy drenażu

Na Odrze powstanie stopień wodny Lubiąż

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in