R3D3-Rama 3D

23.08.2007

R3D3 to program do analizy statycznej dowolnie obciążonych, trójwymiarowych układów prętowych, o dowolnej geometrii i dowolnych warunkach podparcia układu. Aplikacja zawiera pełną analizę statyczną z automatyczną kombinatoryką grup obciążeń i budową obwiedni sił wewnętrznych i reakcji oraz naprężeń.

R3D3 to program do analizy statycznej dowolnie obciążonych, trójwymiarowych układów prętowych, o dowolnej geometrii i dowolnych warunkach podparcia układu. Aplikacja zawiera pełną analizę statyczną z automatyczną kombinatoryką grup obciążeń i budową obwiedni sił wewnętrznych i reakcji oraz naprężeń.
Bogate doświadczenie w tworzeniu programów inżynierskich dla konstruktorów oraz długoletnia praktyka w dziedzinie wizualizacji oraz grafiki 3D w aplikacjach CAD, dała efekt w postaci programu z unikalnym systemem zadawania danych w konstrukcjach przestrzennych połączonym z dostosowanymi do potrzeb projektanta rzetelnymi wynikami.
Głównym założeniem programu jest możliwość wygodnego, graficznego wprowadzania danych, dlatego jest ono niezwykle proste i intuicyjne – geometrię układu możemy zdefiniować używając wyłącznie myszki. Nie jest zatem konieczne wprowadzanie danych z klawiatury, ale i ten sposób wprowadzania jest dostępny.

Podstawowe możliwości programu:
– możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych jedynie na płaszczyźnie 2D ekranu, z możliwością przełączania się między płaszczyznami prostopadłymi 3D,
– zaawansowane narzędzia CAD takie jak: przyciąganie do siatki i węzłów, zaznaczanie pojedyncze oraz obszarem grupy elementów, ukrywanie części układu i praca na jego fragmentach oraz kopiowanie, odsuwanie, przesuwanie, itp.,
– import przestrzennego rysunku DXF z dowolnego programu CAD (układu linii) i jego automatyczna zamiana na układ prętów i węzłów w programie R3D3,
– generatory przestrzennych ram prostokątnych i łuków (parabolicznych i kołowych),
– menadżer budowania profili złożonych i opcje wizualizacji wprowadzonego układu wraz z uwzględnieniem profili prętów,
– grupowe możliwości modyfikacji węzłów i prętów,
– obciążenia: ciągłe, prostokątne, trapezowe, skupione, momenty gnące i skręcające przykładane w dowolnym kierunku w układzie lokalnym lub globalnym, definiowane na całości lub fragmencie pręta,
– obciążenia termiczne: podgrzanie i różnica temperatur na pręcie, osiadania podpór i podpory sprężyste,
– dynamiczna wizualizacja 3D wprowadzonego układu uwzględniająca rzeczywiste przekroje prętów, z możliwością wprowadzania danych geometrycznych na jednej płaszczyźnie,
– możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji i deformacji z animacją na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta),
– możliwość wizualizacji na ekranie wszystkich wyników uzyskanych w programie zarówno dla całości układu, jego fragmentu lub pojedynczego pręta,
– obwiednia sił wewnętrznych, reakcji podpór z podaniem grup obciążeń składających się na daną wielkość, wizualizacja wykresu obwiedni i generowanie raportu z obwiedni,
– wyniki wraz z wykresami mogą być wydawane w postaci mniej lub bardziej szczegółowego raportu do programu MS Word w pliku RTF.

Wybór programu R3D3 jest wyborem najnowocześniejszego systemu CAE dostępnego na rynku. Już po pierwszych minutach pracy z R3D3 odnosi się wrażenie, że radzimy sobie z programem bardzo dobrze i wydaje nam się, że załączenie przez producenta podręcznika obsługi nie było konieczne, a dzięki trójwymiarowej wizualizacji wraz animacją mamy pełną kontrolę nad modelowaniem konstrukcji i zadawaniem obciążeń, redukując do minimum możliwość popełnienia błędu.
Wymagania systemowe:
Pentium III 500 MHz,  256 MB RAM, karta graficzna 32 MB 128 bit, CD-Rom.
System operacyjny: Windows  2000/XP.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in