Plato

23.08.2007

PlaTo jest kompleksowym programem służącym do analizy statycznej i wymiarowania żelbetowych układów płytowych.

PlaTo jest kompleksowym programem służącym do analizy statycznej i wymiarowania żelbetowych układów płytowych.
 
Zadawanie danych, obliczenia i wyniki
Wprowadzanie danych odbywa się metodą pozycyjną (słupy, podciągi, podpory ścienne, obszary płytowe, etc.) na graficznie interaktywnej powierzchni. Przy pomocy programu WinElgo możemy wykorzystać gotowy kształt płyty importowany z każdego programu typu Cad w formacie DXF. Następnie zaimportowany kształt wystarczy obrysować, a PlaTo wczyta go jako obszar płyty. Dane mogą być edytowane na ekranie, drukarce lub w postaci pliku. WinElgo jest niewielkim programem, który można nabyć w pakiecie razem z programem PlaTo.
Obliczenia wykonywane są według metody elementów skończonych (MES). Siatki generowane są automatycznie, bądź przez użytkownika – program nie wymaga więc znajomości MES. PlaTo automatycznie sprawdza czy prawidłowo zostało dokonane przekształcenie danych dotyczących pozycji w siatkę MES. Kontroluje się przy tym, czy wszystkie słupy mogą być wygenerowane i czy wszystkie podciągi i podpory liniowe obłożone zostały całkowicie elementami brzegowymi. Jeśli zostają znalezione błędy, pozycje, przy których te błędy wystąpiły są sygnalizowane.
Podczas generowania siatki MES wykorzystywane są hybrydowe elementy płytowe z sześciennym współczynnikiem odkształcenia oraz kwadratowym współczynnikiem momentu. Wielkości sił ścinających nakładane są automatycznie za pomocą pól. Można zdecydować czy dane zostaną wydrukowane bezpośrednio, czy też przekazane do Viewera (programu umożliwiającego przedstawienie wyników na ekranie), do dalszej obróbki do MS-Worda i czy wreszcie zostaną zachowane w postaci pliku.
Do zwiększenia obrazowości i wymowy wyników oraz zwrócenia uwagi na interesujące nas szczegóły doskonale nadaje się PlaTo Graf. Jest to program, który oferowany jest wraz z PlaTo. Jest on przeznaczony do graficznej obróbki wyników. Dzięki niemu możliwa jest przestrzenna prezentacja wykresów oraz możliwość ich obejrzenia w dowolnych przekrojach.
W nowej wersji program wykonuje obliczenia dynamiczne dla płyt określając kolejne postacie drgań własnych i odpowiadające im częstości drgań własnych.

Wymiarowanie
Program wymiaruje według normy PN-B/03264:2002. Płyta i podciąg wymiarowane są na zginanie i ścinanie. Jednocześnie program sprawdza stan zarysowania oraz przebicie płyty.
Przy pomiarze ugięcia płyty uwzględniany jest dowolny kierunek zbrojenia płyty, siły ścinające płyty oraz obliczenia nacisków w punktach podparcia. Przy wymiarowaniu podciągu można uwzględniać szerokość współpracującą płyty.
Istnieje również możliwość indywidualnego zadawania zbrojenia przez użytkownika. Program podaje wówczas wartości zbrojenia jakie musimy ewentualnie dodać, gdy to zadane przez użytkownika okaże się niewystarczające.
Program, dzięki możliwości zadawania rodzaju podłoża, świetnie nadaje się również do obliczania i wymiarowania żelbetowych płyt fundamentowych. Jako podpory definiuje się wówczas model podłoża (możliwe jest zadanie podłoża sprężystego – model Winklera lub sztywnego – model Pasternaka).
Obciążenia
W PlaTo mamy możliwość zadawania obciążeń punktowych, liniowych, powierzchniowych, termicznych oraz standardowych.
Obciążenia standardowe stwarzają możliwość zdefiniowania skomplikowanych, powtarzających się przykładów obciążeń, zaopatrzenia ich odpowiednią nazwą i zachowania. Obok tych obciążeń można również zadać obciążenia w postaci wymuszonych obrotów i przemieszczeń. Można również zadać obciążenia ruchome, które składa się z pewnej liczby obciążeń standardowych działających wzdłuż określonego odcinka.
Użytkownik ma również możliwość indywidualnego zadania zbrojenia, zarówno na zginanie, ścinanie jak i przebicie. PlaTo oblicza wówczas zbrojenie zginane i ścinane, które należy ewentualnie dodać, jeśli to zadane jest niewystarczające.
W dziedzinie analiz żelbetowych układów PlaTo wyróżnia się szybkością definiowania danych, precyzyjnością obliczeń, dowolnością w zakresie geometrii płyt, nowoczesnym interfejsem, a także niską ceną.
 
Wymagania systemowe:
Pentium III 500 MHz,  128 MB RAM, karta graficzna 16 MB, CD-Rom.
System operacyjny: Windows  2000/XP.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in