NetMan

23.08.2007

Nowoczesny program, napisany przy użyciu najnowszych technologii informatycznych i zaprojektowany jako podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania.

Dokumentacja. Komunikacja. Archiwizacja.
Nowoczesny program, napisany przy użyciu najnowszych technologii informatycznych i zaprojektowany jako podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania.
Program jest intuicyjny w obsłudze, a w celu maksymalnego ułatwienia nauki obsługi początkującym użytkownikom jego interfejs jest wzorowany na popularnym Eksploratorze Windows. Program umożliwia, ze względów bezpieczeństwa danych oraz w celach archiwizacyjnych, pełne zarządzanie kopiami zapasowymi — zarówno tworzenie kopii jak i przywracanie danych z kopii. Całość struktury projektu można w każdej chwili zapisać w jednym skompresowanym pliku z możliwością jego archiwizacji na zewnętrznym nośniku, dowolnie przenosić lub przesyłać na inny komputer, aby potem znów automatycznie odtworzyć w pierwotnej postaci.
Struktura projektu standardowo składa się z: kosztorysów, obliczeń, opisów technicznych, rysunków, wykazów materiałowych, uzgodnień i załączników.
Możliwa jest zmiana struktury przez zmniejszenie liczby elementów lub dodanie elementów indywidualnie zdefiniowanych. NetMan z dużą dbałością uwzględnia wszelkie zasady tworzenia projektu budowlanego, włącznie z automatycznym tworzeniem kolejnych wydań projektów oraz poszczególnych elementów projektu.
Program zawiera bazy projektów, umów, zleceń, wykonawców i inwestorów co daje możliwość edytowania i zaawansowanego wyszukiwania dowolnych informacji zarchiwizowanych w jego bazach. Przy użyciu NetMana można również uruchamiać standardowe programy używane przez projektantów, a w przypadku programów firmy INTERsoft dodatkowo dostępna jest opcja przekazywania pełnych danych projektu. Aplikacja posiada możliwość synchronizacji z programem Microsoft Outlook, dzięki czemu automatycznie pozwala na szybkie wykorzystywanie oraz uaktualnianie posiadanych kontaktów.
Program zawiera przydatne w procesie tworzenia dokumentacji podstawowe szablony dokumentów Word oraz rysunków w formacie DWG, dając również możliwość tworzenia indywidualnych szablonów użytkowników. Szablony wypełniane są automatycznie danymi z projektu.
Podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania, komunikacji i archiwizacji.

Praca grupowa w biurze
Dla firmy posiadającej komputery połączone wewnętrzną siecią, program NetMan umożliwia wspólne korzystanie w obrębie biura z jednej bazy danych zawierającej informacje i pliki związane z opracowywanym projektem. Korzystanie z jednej bazy plików źródłowych projektu przez wielu uczestników procesu projektowego pozwala na: pracę na zawsze aktualnych plikach; możliwość przeglądania przez wszystkich użytkowników historii tworzenia projektu; łatwą ocenę zaawansowania prac nad projektem. Istnieje również możliwość udostępniania szczegółowo definiowanych obszarów projektu na komputerze jednego
z użytkowników lub na osobnym serwerze dostępnym 24 godziny dla wszystkich użytkowników sieci.
Dostęp przez internet
Jeżeli zachodzi potrzeba pracy nad projektem przez wielu użytkowników z różnych miejsc połączonych Internetem, po udostępnieniu projektu (na zewnętrznym wybranym przez firmę serwerze lub serwerze INTERsoft), jego wybrane elementy są dostępne określonym użytkownikom 24 godziny na dobę, również po wyłączeniu komputera osoby udostępniającej. Zastosowana w programie zaawansowana technika przesyłania danych z identyfikacją uprawnień użytkowników, czy podtrzymywania połączenia, nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności.
Wymagania systemowe:
Pentium III 400 MHz,  128 MB RAM, CD-Rom.
System operacyjny: Windows  2000/XP.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in