MicroFe

23.08.2007

Program posiada bardzo efektywne możliwości generowania modelu obliczeniowego w sposób interaktywny i przyjazny dla użytkownika. Istnieje możliwość łatwej modyfikacji modelu obliczeniowego na monitorze komputera. Można dokonać graficznej prezentacji modelu obliczeniowego i wyników obliczeń na monitorze, w wydrukach z drukarki i plotera.

Program posiada bardzo efektywne możliwości generowania modelu obliczeniowego w sposób interaktywny i przyjazny dla użytkownika. Istnieje możliwość łatwej modyfikacji modelu obliczeniowego na monitorze komputera. Można dokonać graficznej prezentacji modelu obliczeniowego i wyników obliczeń na monitorze, w wydrukach z drukarki i plotera. W algorytmach obliczeniowych zastosowano metodę elementów skończonych, która z dobrą dokładnością przybliża zarówno wielkości przekrojowe, naprężenia jak i odkształcenia. MicroFe, poprzez otwarte formaty plików danych i wyników, posiada możliwość współpracy z innymi programami.
Zakres możliwości programu:
W zakresie analizy statycznej program swą tematyką obejmuje następujące zagadnienia:
– układy płaskie i 3D (ramy, łuki, kraty, belki),
– płyty, tarcze,
– powłoki opisane dowolną funkcją i obrotowo symetryczne,
– układy mieszane,
– wykorzystanie elementów skończonych powłokowych, tarczowych i płytowych z 3 lub 4 węzłami,
– sztywne i sprężyste modele podparcia, przeguby w elementach belkowych i powierzchniowych,
– obciążenia termiczne,
– sprężenie konstrukcji,
– kombinacje różnych przypadków obciążenia,
– grupy obciążeń dla wzajemnie wykluczających się przypadków obciążenia,
– obliczenia odkształceń i wielkości przekrojowych oraz naprężeń,
– opcja wyłączenia sprężyn rozciąganych i prętów ściskanych.

W zakresie analizy dynamicznej program obejmuje:
– model obliczeniowy jak dla analizy statycznej,
– obliczenia częstości i ustalenie postaci drgań własnych,
– obliczanie spektrum odpowiedzi konstrukcji dla określenia jej bezpieczeństwa sejsmicznego.
Program dokonuje również wymiarowania:
– dla żelbetu,
– według norm DIN 1045, O-Norm B 4200 i Eurocode 2,
– dla stali,
– wyznaczanie naprężeń dla konstrukcji belkowych ze stali,

Model Obliczeniowy:
MicroFe dokonuje obliczeń przy użyciu MES. Zastosowano tutaj elementy hybrydowe dużej dokładności (elementy powłokowe, płytowe i tarczowe). Gwarantuje to, że zarówno naprężenia jak i odkształcenia zostaną obliczone z podobną dokładnością. Istnieje możliwość obliczenia elementów płytowych i powłokowych według teorii Kirchhoffa (płyty cienkie) lub Kirchhoffa-Mindlina (teoria grubych płyt). MicroFe pozwala na kombinacje różnych typów elementów, co pozwala łączyć płyty z belkami 3D (podciągami), tarcze z belkami 2D (usztywnienia) oraz powłoki z belkami 3D.
Prezentacja Wyników:
Po wykonaniu obliczeń Użytkownik ma do dyspozycji szereg możliwości prezentacji wyników. Można przedstawić model obliczeniowy w widoku płaskim i w perspektywie, dokonać prezentacji struktury przed i po odkształceniu, jak również wielkości przekrojowych i obliczonej wielkości zbrojenia za pomocą izolinii i wartości liczbowych.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in