Prefabrykacja

26.09.2007

Inwestorzy i projektanci decydując się na wybór technologii prefabrykowanej kierują się przede wszystkim tempem jej wytwarzania, szybkością montażu oraz jakością elementów prefabrykowanych.

Obecnie obserwowana sytuacja na rynku budowlanym wynikająca ze wzrostu ilości inwestycji realizowanych zarówno przez inwestorów krajowych jak i zagranicznych oraz wsparcie funduszy europejskich doprowadziło do ogólnej poprawy koniunktury w branży budowlanej. Jednocześnie ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych niezbędnych przy realizacji założonych przedsięwzięć budowlanych wpłynął na zwiększone zainteresowanie prefabrykowanymi konstrukcjami betonowymi stanowiącymi doskonałą alternatywę dla tradycyjnie realizowanych budów wymagających dużo większego zaangażowania zasobów ludzkich podczas samego procesu realizowania konstrukcji obiektu.

Inwestorzy i projektanci decydując się na wybór technologii prefabrykowanej zamiast technologii monolitycznej kierują się przede wszystkim tempem jej wytwarzania, szybkością montażu oraz jakością elementów prefabrykowanych. Z kolei ognioodporność i trwałość konstrukcji stanowią o wyborze „prefabrykatów betonowych” zamiast konstrukcji stalowej. Oczywiście każdorazowo wybór dokonywany jest również w oparciu o rachunek ekonomiczny danego rozwiązania. Czasami jednak ze względu na brak wiedzy na temat możliwości technicznych konstrukcji prefabrykowanej, a także ograniczeń w dostępie do wiedzy dotyczącej prefabrykacji nie jest ona brana pod uwagę przy tworzeniu rozwiązań konstrukcyjnych na etapie wykonywania części projektów budowlanych. Takim przykładem są np. przekrycia dachowe lub stropowe dużych rozpiętości.

Do niedawna za duże osiągnięcie i jednocześnie barierę technologiczną uważano możliwość zastosowania dźwigarów o rozpiętości rzędu 35 m. Dłuższych elementów nie brano pod uwagę przede wszystkim ze względu na brak możliwość ich wyprodukowania a następnie przetransportowania ich na miejsce wbudowania.
Ergon Poland udowodnił jednak, że można pokonać granicę 35 m i to z dużym zapasem. W zeszłym roku podjęliśmy się zadania jakim było zaprojektowanie, wyprodukowanie i przetransportowanie z Naszej fabryki w Mszczonowie do Olsztyna dźwigarów dachowych o rozpiętości ponad 42,5m. Elementy te zostały następnie zamontowane w obiektach przemysłowych dla  inwestora zagranicznego.

{mospagebreak}

Niewątpliwie zanim dostarczone zostały pierwsze elementy na budowę musieliśmy rozwiązać wiele zagadnień technicznych takich jak projektowanie i produkcja oraz logistyczno-organizacyjnych w skład, których wchodziły transport i montaż.
Pierwszym etapem realizacji było projektowanie. Dźwigary zostały zaprojektowane jako dwuteowe, dwuspadowe z betonu klasy B60, stali sprężającej o średnicy 15,2 mm i wytrzymałości 1860 MPa oraz stali zbrojeniowej gatunku RB500W. Wysokość elementów w środku rozpiętości wynosi 1950 mm, szerokość półek 590 mm, w środniku znajdują się otwory w celu zmniejszenia ciężaru belki a także umożliwiające przeprowadzenie instalacji technologicznych. Do produkcji wykorzystano modularne formy firmy Ergon nieznacznie je tylko modyfikując. Projekt wykonawczy został wykonany w całości przez zespół projektowy firmy Ergon Poland sp. z o.o. składający się wyłącznie z polskich inżynierów w oparciu o bazę wiedzy technicznej pochodzącą z 40-letniego doświadczenia Ergonu w Belgii i 6-letniego w Polsce.

Kolejny etap realizacji przedsięwzięcia stanowiła produkcja dźwigarów. Ze względu na duży naciąg strun sprężających oraz ciężar elementów (waga ponad 40T) jesteśmy jednym z nielicznych zakładów produkcyjnych w Polsce będących w stanie wyprodukować takie elementy. Przy wykonywaniu sprężonych belek o długości 42,5 m ważne jest oszacowanie efektu skrócenia elementu po sprężeniu tak, aby po wykonaniu elementów mieściły się one w tolerancjach wymiarowych i montażowych. Naszej firmie udało się nie przekroczyć odchyłek +/- 2 cm co jest niewątpliwie dużym osiągnięciem.
Kiedy elementy zostały wyprodukowane, należało je dostarczyć do Olsztyna. Koordynacją tego przedsięwzięcia zajęła się również Nasza firma we współpracy ze specjalistyczną firmą transportowa, dysponującą odpowiednim taborem i mającą doświadczenie w przewozach elementów ponadgabarytowych. Przed rozpoczęciem przewozów szczegółowo opracowana została trasa przejazdu oraz uzyskano wszelkie niezbędne zezwolenia. Może to wydawać się zaskakujące, ale trasa dowozów przebiegała przez samo centrum Warszawy, co niektórych kierowców wprawiało w niemałe zdziwienie. Pierwsza dostawa elementów trwała dwie noce (możliwość transportów tylko w nocy) wszystkie następne dowożone były w ciągu ok. 6 godzin.
Po dostarczeniu elementów na plac budowy dźwigary montowane były przy wykorzystaniu pary żurawi samochodowych.
W sumie firma Ergon Poland sp. z o.o. dostarczyła na budowę w Olsztynie ponad 100 dźwigarów wielkogabarytowych, z czego ok. 70 elementów stanowiły dźwigary o rozpiętości ponad 42,5 m. Możemy poszczycić się jeszcze jednym osiągnięciem w dziedzinie prefabrykacji dokonanym w zeszłym roku. Było to rozpoczęcie produkcji sprężonych płyt kanałowych SP 500. Ergon Poland jest firmą, która posiada największą gamę płyt kanałowych począwszy od 16 cm do 50 cm. Płyty SP 500 można stosować z powodzeniem do rozpiętości nawet 20 m.
Zaletą ich jest duża nośność oraz płaska górna i dolna powierzchnia stropu. W wymiarze ekonomicznym są one bardzo korzystną alternatywą w porównaniu np. z płytami typu TTP czy stropami kablobetonowymi.
Dźwigary o rozpiętościach 42,5 m i większych oraz płyty kanałowe SP 500 są stosowane już  od kilku lat zagranicą. W Polsce natomiast jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadziła takie rozwiązania, umożliwiając ich wykorzystanie przez architektów, inwestorów i inżynierów.
Obecnie istnieją techniczne możliwości wyprodukowania płyt kanałowych nawet do wysokości 1 m oraz dźwigarów o jeszcze większych rozpiętościach niż 42,5 m (nasza firma-matka Ergon w Belgii produkuje dźwigary ponad 50-metrowe). Jesteśmy pewni, że nowości techniczne w zakresie prefabrykacji opisane powyżej nie będą ostatnimi, którymi będziemy chcieli się z Państwem podzielić.

ERGON POLAND sp. z o.o.
Badowo Mściska 12,
                      96-320 Mszczonów
                       www.ergon.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in