Praca zdalna w branży budowlanej – wyzwania, możliwości i perspektywy

15.01.2024

Praca zdalna stała się w ostatnich latach jednym z najbardziej zauważalnych trendów w praktycznie każdym segmencie rynku. Budownictwo, tradycyjnie kojarzone z koniecznością obecności na placu budowy, również doświadcza transformacji w kierunku pracy zdalnej.

 

Niewątpliwie pandemia wywołana w 2020 r. wirusem SARS-CoV-2, postęp technologiczny oraz powszechna cyfryzacja znacznie przyspieszyły przeniesienie części biznesu wielu firm do świata online. W niektórych sektorach gospodarki praca zdalna jest dzisiaj normą, a pracownicy świadczący pracę zdalnie robią to z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie.

Praca zdalna – obawy i wyzwania

Firmy działające w branży budowlanej długo wykazywały silny opór przed wprowadzeniem pracy zdalnej w jakimkolwiek zakresie. Konieczność fizycznej obecności pracownika w biurze budowy lub siedzibie firmy pracodawcy najczęściej argumentowali specyfiką sektora. Wskazywano, iż praca zespołowa, rozwiązywanie problemów na bieżąco i bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi wymagają interakcji i fizycznej obecności pracowników.

Kultura organizacyjna firm działających w branży budowlanej oparta jest na tradycyjnych metodach pracy – obecność w miejscu świadczenia pracy oraz bezpośrednia współpraca wewnątrz zespołu czy pomiędzy zespołami mają bardzo duże znaczenie. Jest to jak najbardziej uzasadnione w odniesieniu do wielu zadań realizowanych w procesie budowlanym, jednak są również takie role, które z biznesowego punktu widzenia mogłyby być pełnione (częściowo lub całkowicie) zdalnie bez uszczerbku dla projektu.

 

>>> Odpowiedzialność kierownika budowy

>>> Zawiadomienie właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

 

Co stoi w takim razie na przeszkodzie? Głęboko zakorzeniony wzorzec sposobu świadczenia pracy w budownictwie wywołuje u pracodawców silne obawy związane ze znacznym spadkiem efektywności pracowników, którzy mieliby świadczyć pracę zdalną. Brak zaufania i możliwości monitorowania na bieżąco postępów pracy często okazują się barierą powstrzymującą pracodawców przed wdrożeniem pracy zdalnej. Dodatkowo, ze względu na różnorodność stanowisk w budownictwie, niemożliwe jest wprowadzenie pracy zdalnej solidarnie dla wszystkich pracowników. To z kolei wywołuje u pracodawców obawę o zarzuty związane z niesprawiedliwym traktowaniem poszczególnych grup pracowników.

 

Praca zdalna

Fot. © Rymden – stock.adobe.com

 

Kolejne wyzwanie, z którym pracodawcy mierzą się w kontekście pracy zdalnej, to bariera technologiczna. Jest ona związana z ograniczonymi możliwościami sprzętowymi, oprogramowania oraz infrastruktury. Dostosowanie środowiska pracy do możliwości świadczenia jej zdalnie wiąże się z kosztami, jest także dużym przedsięwzięciem logistycznym. Tymczasem w niektórych firmach duża część dokumentacji nadal prowadzona jest wyłącznie w formie papierowej, przez co praca spoza biura jest niemożliwa.

 

Poza ograniczeniami technologicznymi po stronie samych pracodawców bariery technologiczne występują również po stronie pracowników. Szczególnie osoby z kilkunasto- czy kilkudziesięcioletnim stażem pracy mogą mieć trudności związane z wprowadzaniem zmian, wdrażaniem innowacji i używaniem narzędzi cyfrowych.

 

W dalszej części artykułu:

Ewolucja w podejściu do pracy zdalnej

Praca zdalna – oczekiwania kandydatów

Proponowane rozwiązania

Zalety wdrożenia pracy zdalnej w budownictwie

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 1/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

Patrycja Sidło
team leader
HRK Real Estate & Construction

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in