Powstanie tunel w Międzylesiu

17.06.2015

STRABAG Sp. z o.o. realizuje umowę z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych oraz MPWiK w m. st. Warszawie S.A. na przebudowę ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy Mrówczej w dzielnicy Wawer.

W ramach kontraktu do tej pory wykonano rozbiórki nawierzchni drogowych, wyprofilowano podłoże i rozpoczęto wykonywanie warstw drogowych na ulicy Zwoleńskiej. Ponadto trwają prace branżowe – budowa kolektora ogólnospławnego W, kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, teletechnicznej i gazowej.

Inwestycja realizowana przez STRABAG zakłada budowę tunelu o długości 80 m pod linią kolejową Warszawa – Lublin (w kierunku Otwocka) oraz ulicami Patriotów/Szpotańskiego po wschodniej i zachodniej stronie torów, który ma zastąpić istniejący przejazd kolejowy przez tory na wysokości stacji Międzylesie. Ponadto wybudowane zostanie przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową oraz ulicami Patriotów/Szpotańskiego po wschodniej i zachodniej stronie torów, jak i przejście podziemne dla pieszych w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer. Przebudowana także zostanie ulica Zwoleńska na odcinku od ulicy Rogatkowej do Patriotów i ulica Żegańska na odcinku od ulicy Patriotów po wschodniej stronie torów do Pożaryskiego. W ramach przebudowy ulic powstaną ronda, których geometrię dostosowano do prognozowanego ruchu oraz do warunków terenowych. Na całym obszarze układu komunikacyjnego powstaną chodniki wydzielone przy jezdniach, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne. W ramach kontraktu STRABAG wybuduje, czy też przebuduje instalacje branżowe, takie jak: kolektor W, odwodnienie drogowe, sieci wod.-kan., gazową, teletechniczną, ciepłowniczą, energetyczną.

Kontrakt opiewa na kwotę blisko 71 mln zł netto (87 mln zł brutto). Na wywiązanie się z umowy wykonawca ma czas do listopada 2016 r.

W celu realizacji inwestycji niezbędna przez generalnego wykonawcę będzie zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ulicy Żegańskiej na długości od ulicy Patriotów do ulicy Pożaryskiego oraz zamknięciu przejazdu kolejowego wraz z przejściem dla pieszych przez tory PKP w Międzylesiu. Droga w stronę peronów stacji Międzylesie wraz z przejściem zlokalizowana będzie od południowej strony peronu, tj. na wysokości ulicy Kożuchowskiej. Wdrożenie zmian w organizacji ruchu planowane jest na 19.06.2015 r.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in