Porotherm Klima+ – linia pustaków dla zrównoważonego budownictwa

Artykuł sponsorowany

31.10.2023

Parametry techniczne i użytkowe materiałów budowlanych to dzisiaj zaledwie wstęp przy ich doborze w projekcie czy na budowie. Nadchodzące standardy związane z określeniem śladu węglowego budynków nakazują pochylić się również nad kwestią zrównoważonego projektowania i sprzyjających mu produktów. Porotherm Klima+ to linia wysokiej jakości pustaków ceramicznych w standardzie Wienerberger, produkowanych przy obniżonej aż o 20% emisji CO2.

 

Architekci już niedługo zobligowani będą do wskazania w swoich projektach śladu węglowego budynku. To temat istotny również dla deweloperów, którzy certyfikują budowy i mają szczegółowo sprecyzowaną strategię ESG. Poza tym poszukujący ekologicznych rozwiązań, świadomi klienci będą inwestować w producentów oraz rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, a także korzystać z usług obeznanych z ich materiałami inżynierów budownictwa, konstruktorów czy kierowników budowy. Grupa Wienerberger od kilku lat realizuje plan zrównoważonego rozwoju, który określa cele ESG dotyczące dekarbonizacji, bioróżnorodności i gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach tych działań opracowana została linia niskoemisyjnych pustaków ceramicznych Porotherm Klima+. Innowacyjny produkt powstaje z naturalnych, lokalnie pozyskiwanych surowców i przy zwiększonym do prawie 30% udziale w całej mieszance materiałów pochodzących z odzysku – w głównej mierze neutralnych emisyjnie trocin, a także przy zredukowanym zapotrzebowaniu na zasoby nieodnawialne w postaci gazu zużywanego do wypału. Również prąd wykorzystywany we wszystkich zakładach Wienerberger w Polsce pochodzi w całości z zielonych źródeł energii. W rezultacie emisja dwutlenku węgla do atmosfery ograniczona została aż o 20%, bez negatywnego wpływu na jakość pustaków, co potwierdzają zarówno wewnętrzne badania, jak i przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach audyty zewnętrzne.

 

Porotherm Klima+

Pustaki ceramiczne Porotherm Klima+ w liczbach

Nowe, ekologiczne pustaki dostępne są w dwóch najpopularniejszych szerokościach: 25 cm i 11,5 cm. Większe elementy nadają się na przeznaczone do ocieplenia ściany nośne zewnętrzne i na przegrody konstrukcyjne wewnętrzne. Z powodzeniem można też stosować je jako wypełnienia w budownictwie wielorodzinnym szkieletowym. Pustaki o szerokości 115 mm służą do murowania ścian działowych. Wszystkie są dopasowane do systemu Porotherm, mają specjalny układ drążeń ze wzmocnioną konstrukcją pod kołkowanie, a te przeznaczone do zapraw cienkowarstwowych mają dodatkowo szlifowane powierzchnie wsporne. Dostępne są w trzech technologiach: Dryfix (murowanie na suchą zaprawę poliuretanową), Profi (zaprawa cementowa cienkowarstwowa) i P+W (zaprawa tradycyjna).
Szczegółowe dane techniczne dotyczące konkretnych modeli pustaków Porotherm 25 Klima+ i Porotherm 11.5 Klima+ wraz z dokumentacją dostępne są na: www.wienerberger.pl. Jest jednak kilka parametrów, które warto zapamiętać:

  • wymiary – pustaki Porotherm 25 Klima+ mają wymiary odpowiadające systemowi Porotherm: szerokość 250 mm, długość 373 mm i wysokość 249 mm (tylko pustaki P+W są niższe, mają 238 mm ze względu na grubsze spoiny), a pustaki Porotherm 11.5 Klima+ są tej samej wysokości, ale dłuższe – mają 498 mm, co umożliwia przyspieszenie prac murarskich wewnątrz budynku;
  • zużycie elementów – do wymurowania 1 m2 ściany konstrukcyjnej grubości 25 cm potrzeba niecałe 11 pustaków (konkretnie 10,7), a na ściany działowe grubości 11,5 cm – 8 sztuk;
  • masa – ciężar pojedynczych elementów to ok. 15 kg (pustak 25 cm) i ok. 10 kg (pustak 11,5 cm), a ciężar gotowego muru grubości 25 cm, w zależności od technologii, wynosi od ok. 163 kg/m2 (technologia Dryfix) do 186 kg/m2 (technologia tradycyjna), natomiast ciężar ściany działowej to analogicznie od 79 kg/m2 do 89 kg/m2;
  • wytrzymałość na ściskanie – w przypadku pustaków Porotherm Klima+ wynosi 10 MPa; to klasa w zupełności wystarczająca na potrzeby budownictwa jednorodzinnego czy niewysokich budynków wielorodzinnych lub usługowych.

Lepsza termoizolacyjność

Nowe pustaki, dzięki większej zawartości biomasy, która powoduje intensywniejszą poryzację mieszanki, mają lepsze właściwości ciepłochronne. W zależności od technologii współczynnik przenikania ciepła gotowego muru U wynosi od 0,91 W/(m2·K) przy spoinach tradycyjnych, przez 0,81 W/(m2·K) dla cienkowarstwowych spoin Profi, do najlepszego 0,80 W/(m2·K) w suchej technologii Dryfix. Dla porównania: nieotynkowana ściana z klasycznych pustaków Porotherm 25 P+W ma współczynnik przenikania cieplnego U = 1,0 W/(m2·K), a z Porotherm 25 Profi oraz Porotherm 25 Dryfix U = 0,94 W/(m2·K).
Warto wiedzieć, że poza znakomitymi parametrami termoizolacyjnymi sucha technologia Dryfix niesie też szereg korzyści użytkowych dla wykonawców i inwestorów. Murowanie ścian odbywa się praktycznie bez wykorzystania wody (poza wodą zarobową używaną do zaprawy pod pierwszą warstwą pustaków), co wpływa na szybkość i czystość prac budowlanych. Ściany wysychają, a tym samym osiągają deklarowane parametry, w tym wytrzymałościowe, już po 24 h od murowania. To oznacza, że budowę można kontynuować już po upływie doby. Z kolei suche, paroprzepuszczalne ściany z ceramiki podczas eksploatacji są podstawą zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach.

Niższa emisja, zrównoważony produkt

Jak osiągnięto obniżenie śladu węglowego nowych pustaków? Złożył się na to szereg działań. Jako jeden z wiodących producentów ceramiki budowlanej, firma Wienerberger sukcesywnie wprowadza innowacje w swoich zakładach, również tych w Polsce. Wdrażane rozwiązania mają na celu dekarbonizację procesu produkcji i redukcję bezpośredniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery – w stosunku do 2020 r. wskaźnik emisyjności zostanie już w 2023 r. ograniczony ponad planowane pierwotnie 15% (dotyczy zakresu 1 i zakresu 2 łącznie), osiągając poziom prawie 27%1. Taki wynik uzyskano m.in. dzięki zapewnieniu recyrkulacji ciepła w zakładach produkcyjnych, zwiększeniu wydajności procesu suszenia, transformacji mieszanek do produkcji pustaków, a także zakupowi i wykorzystywaniu zielonej energii elektrycznej.
Recyrkulacja ciepła odbywa się głównie poprzez efektywne odzyskiwanie ciepła z wózków piecowych. Przed rozładunkiem, paletowaniem i pakowaniem wypalane w temperaturze ponad 900oC pustaki muszą zostać wystudzone. Specjalnie zaprojektowane odciągi powietrza odzyskują ciepło odpadowe z wyjeżdżających ze strefy wypału wózków, umożliwiając wykorzystanie go do wstępnego podgrzania powietrza w suszarni przy zredukowanym zużyciu gazu.
Poprawa efektywności suszenia możliwa jest dzięki odizolowaniu suszarni, co zapewnia bardziej stabilne warunki suszenia oraz precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności. Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie emisji CO2, ale też ograniczenie hałasu, a przede wszystkim uzyskanie jednolitej i powtarzalnej jakości pustaków ceramicznych.
Transformacja mieszanek ma na celu przede wszystkim ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych. W nowej linii pustaków Porotherm Klima+ zwiększono udział materiałów pochodzących z odzysku, tj. trocin stanowiących odpad z procesu obróbki drewna. Ma to wpływ na obniżenie energii z nieodnawialnych źródeł, koniecznej do prawidłowego procesu wypalania. Ponadto biomasa polepsza poryzację materiału, korzystnie wpływając na jego parametry termoizolacyjne.

Standard Wienerberger

Pod tym pojęciem kryje się wysoka jakość wszystkich produktów marki, które poddawane są kontroli wewnętrznej oraz regularnym zewnętrznym audytom (certyfikowaniu PCBC). Badania deklarowanych parametrów technicznych i bezpieczeństwa produktów wykonywane są w akredytowanych laboratoriach (ITB, PZH). Jakość oraz trwałość ceramiki to argument na rzecz projektowania i budowania zdrowych, energooszczędnych budynków o długiej żywotności, a więc znów o mniejszym wpływie na środowisko w pełnym cyklu życia.

 

1 Prognoza wewnętrzna wskaźników emisji Scope 1 i Scope 2 na koniec 2023 r.

 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa
tel. 22 514 21 00
biuro@wienerberger.com
www.wienerberger.pl

 

Czytaj także:

Konsekwencje zmiany materiału ścian nośnych w budynku jednorodzinnym

Ściany z ceramiki budowlanej a izolacyjność akustyczna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in