Polskie lotniska

22.07.2011

Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS).

Wartość inwestycji do 2015 r. wynosi 4.726 mln zł, z tego środki przeznaczone przez Unię Europejską 1.274 mln zł.

 

1. Port Lotniczy im. F. Chopina Warszawa

Wartość inwestycji to ponad 1 mld 236 mln zł, w tym ze środków UE ok. 148 mln zł. (POIS 143 mln zł).

Trwają prace: 

– dokończenie budowy Terminalu 2 wraz infrastrukturą techniczną – planowane zakończenie – II kw. 2011 r.

– przebudowa i modernizacja drogi startowej i dróg kołowania oraz nawierzchni drogowych – planowane zakończenie – wrzesień 2011 r.

 

2. Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.

Wartość inwestycji ok. 396 mln zł, w tym finansowanie z funduszy UE ok. 183 mln zł (POIS – 178 mln zł).

Trwają prace:

– budowa terminalu (realizacja do końca I kw. 2012 r.) 

– budowa przedterminalowej płyty postojowej i drogi kołowania (realizacja do listopada 2011 r.).

 

3. Port Lotniczy Wrocław SA

Wartość inwestycji ok. 457 mln zł, z tego środki UE 147 mln zł (POIS ok. 142 mln zł).

Trwają prace:

– budowa nowego terminalu (planowany termin zakończenia – wrzesień 2011 r.)

 

 

4. Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.

Wartość inwestycji ponad 326 mln zł, z czego ok. 143 mln zł pochodzi z funduszy UE (w tym z POIS 111 mln zł).

W grudniu 2010 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych oraz rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy terminalu pasażerskiego. W lutym 2011 r. została wydana zintegrowana decyzja środowiskowa. W maju br. rozpoczęto rozbudowę terminalu.

 

5. GTL Katowice SA

Wartość inwestycji wynosi ponad 700 mln zł, z czego ok. 167 mln zł z funduszy UE, (w tym POIS 164 mln zł).

Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. W grudniu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie płaszczyzn lotniskowych. Planowane rozpoczęcie prac II kw. 2011 r.

 

6. MPL Kraków – Balice sp. z o.o.

Zaplanowano inwestycje za ok. 988 mln zł, w tym finansowanie z UE wyniesie ok. 248 mln zł (z czego POIS ponad 223 mln zł).

W 2010 r. oddano do użytku nową drogę kołowania oraz wielopoziomowy parking na 1000 samochodów.

Rozbudowę terminalu zaplanowano na lata 2012 – 2013.

 

7. Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka

Koszty inwestycji wyniosą 480 mln zł; z tego środki unijne 182 mln zł (POIS 102 mln zł).

Trwają prace:

– w maju 2010 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy zadania „Rozbudowa i modernizacja płyty postojowej” i rozpoczęto roboty budowlane (realizacja maj/czerwiec 2011 r.)

– w październiku 2010 r. rozpoczęto budowę nowego terminalu (realizacja I kw. 2012 r.).

 

8. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

Koszty inwestycji wyniosą 143 mln zł (w tym POIS 56 mln zł).

– w maju 2010 r. rozpoczęcie budowy drogi kołowania, rozbudowy płyty postojowej i modernizacji drogi startowej (realizacja 36 miesięcy).

 

Źródło: MI

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in