Polimery Police – inwestycja za 1,52 mld euro

05.06.2020

Grupa Azoty rozpoczyna projekt Polimery Police. To kluczowa inwestycja dla branży chemicznej w Polsce i jedna z największych inwestycji chemicznych w naszej części Europy.

 

Projekt Polimery Police zakłada budowę zintegrowanego kompleksu chemicznego służącego do odwodornienia propanu oraz produkcji polipropylenu, a proces produkcji będzie charakteryzował się m.in. znikomą ilością odpadów oraz niską emisją CO2. Instalacja będzie zlokalizowana na terenie Polic w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów Grupy Azoty Police. Budowa ma się zakończyć w 2022 r.

 

 

Polipropylen jest jednym z podstawowych tworzyw sztucznych na świecie. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, transparentność) polipropylen jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi przemysłu, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy budowlanym. Polimery Police będą realizować produkcję na poziomie pół miliona ton polipropylenu rocznie, co ma w pełni zaspokoić potrzeby importowe Polski na to tworzywo.
 

Czytaj też: Grupa Azoty otworzy nowe centrum badawcze
 

Kredytu na budowę fabryki polipropylenu w Policach udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z innymi instytucjami finansowymi.
 

Konsorcjum udzieli spółce długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln EUR oraz 537,7 mln USD. BGK pełni rolę głównego współorganizatora finansowania dłużnego i udzieli spółce Grupy Azoty Polyolefins kredytu na 80,1 mln EUR oraz 88,3 mln USD.
 

Konsorcjum współfinansujące projekt podpisało umowy kredytowe ze spółką Grupa Azoty Polyolefins, powołanej do realizacji projektu. Do konsorcjum należy kilkanaście polskich i zagranicznych instytucji finansowych: Bank Pekao (koordynator transakcji), Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, mBank, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

BGK
Ministerstwo Aktywów Państwowych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in