Planetarium Śląskie w Chorzowie zmodernizowane

14.06.2022

Planetarium Śląskie w Chorzowie zostało rozbudowane za blisko 80 mln zł. Obiekt został dostosowany do najnowszych standardów technicznych i użytkowych.

 

Planetarium Śląskie

 

Planetarium Śląskie w Chorzowie zostało wybudowane w latach 50. XX wieku. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/399/13 i pozostaje pod ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie.

Modernizację Planetarium Śląskiego zrealizowała firma Budimex na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres prac, na podstawie umowy z 27 marca 2019 r., obejmował modernizację budynku istniejącego oraz powstanie nowej, podziemnej powierzchni użytkowej oraz wieży widokowej z zastosowanym wewnątrz urządzeniem „camera obscura” (łac. ciemnia optyczna – pierwowzór kamery fotograficznej).

 

Planetarium Śląskie

 

Planetarium Śląskie o powierzchni całkowitej równej 7084 m² w wyniku inwestycji powiększyło się o 3200 m² powierzchni użytkowej. Zmodernizowano cztery części obiektu o rożnym przeznaczeniu i odmiennej konstrukcji: planetarium, obserwatorium, budynek pomocniczy oraz małe obserwatorium (części A, B, C i F). Dawna oraz nowo powstała część planetarium (D i E) zostały połączone poprzez panoramiczną windę, zlokalizowaną przy zachodniej ścianie dziedzińca zegarowego. Duży obszar nowej części obiektu znajduje się poniżej poziomu terenu i został wykonany w technologii żelbetowej. Dobudowana część Planetarium Śląskiego została połączona z już istniejącą podziemnymi korytarzami, a dawny dziedziniec przekształcono w nową salę ekspozycyjną z odtworzonym zegar słoneczny na dachu.

 

Planetarium Śląskie

 

Wszystkie prace były realizowane pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonawca musiał zabezpieczyć istniejące fundamenty obiektów zabytkowych oraz wykopy, co wiązało się z wykonaniem skomplikowanych robót geotechnicznych na styku z budynkiem już istniejącym i wewnątrz piwnic. Obiekt pozostawał pod stałą obserwacją dzięki kompleksowemu systemowi monitoringu – prowadzony był m.in. pomiar przemieszczeń oraz monitoring drgań. Zgodnie z rekomendacją konserwatora zabytków na elewacji głównego budynku A zamontowano płyty dolomitowe dostarczone z Libiąża. Przy budynku planetarium wybudowano także wieżę widokową, z której widać panoramę Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa.

– Budowa wieży była dużym wyzwaniem pod względem stopnia skomplikowania realizacji, ponieważ jej powstanie wiązało się bezpośrednio z montażem windy z funkcją „camera obscura”. Ponadto w zabytkowym budynku Planetarium Śląskiego zmodernizowaliśmy główną salę projekcyjną z panoramą Śląska okalającą salę – mówi Andrzej Schmalenberg, dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Południe Budimex SA.

Prace budowlane trwały 34 miesiące. Inwestycja kosztowała blisko 80 mln zł netto.

 

Przeczytaj też:

Modernizacja Planetarium Śląskiego

Teatr Mały w Tychach przejdzie duży remont

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku została otwarta

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in