IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

14.06.2022

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej objęły m.in. tematykę wymagań zamawiającego w świetle wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe. Zorganizowano też trzy warsztaty.

 

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

 

9–10 czerwca 2022 r. w Krakowie odbyły się IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej, których organizatorem była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W pierwszym dniu wydarzenia miała miejsce sesja audytoryjna, podczas której wygłoszono sześć referatów dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy zamawiającym a projektantem i wykonawcą, realizującymi inwestycje liniowe. Przedstawiciele instytucji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad omówili wymagania zamawiającego w świetle wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe. W sesji II wystąpienia dotyczyły kwestii wymagań zamawiającego z perspektywy wykonawcy badań podłoża gruntowego oraz oczekiwań projektanta inwestycji liniowych. W ostatniej części sesji audytoryjnej przeprowadzono panel dyskusyjny, w którym udział wzięli eksperci reprezentujący zamawiających, wykonawców, projektantów oraz przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych. Panel ten był świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

 

Drugiego dnia odbyła się sesja warsztatowa, podczas której uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech rodzajów warsztatów. Ich tematyka koncentrowała się wokół:

  • wierceń geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych,
  • sondowań CPTU/SCPTU/DMT,
  • metodyki poboru prób w aspekcie badań laboratoryjnych.

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział ponad 200 osób. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom również udział w sesji audytoryjnej w trybie online.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, dr hab. Piotr Zawrzykraj, prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald, przewodnicząca Polskiego Komitetu Geotechniki – Oddział Małopolski, Centralny Port Komunikacyjny oraz Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów.

Tegoroczną edycję Warsztatów Geologii Inżynierskiej wsparło również liczne grono instytucji m.in.: Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytut Techniki Budowlanej oraz TPA Sp. z o.o.

Więcej szczegółów oraz zdjęcia i wideorelacja z warsztatów są dostępne na www.wgi.agh.edu.pl oraz na profilu na FB: Warsztaty Geologii Inżynierskiej.

 

Klaudia Sekuła

 

 

Czytaj także:

Rozpoznanie geotechniczne przed budową

Błędy w dokumentacji podłoża i konsekwencje

Kontrola zagęszczenia gruntów lekką płytą dynamiczną

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in