PIIB skierowała swoje uwagi do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

28.09.2021

Polska Izba Inżynierów Budownictwa negatywnie opiniuje aktualny projekt uproszczeń w Prawie budowlanym dotyczących budowy domów jednorodzinnych do 70 m2.

 

Odpowiedzią na pismo Anny Korneckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w sprawie zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z dnia 3 sierpnia br.) jest dokument przesłany 24 sierpnia br. przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Krajowej Rady PIIB. Załącznikiem do pisma była lista proponowanych przez inżynierów budownictwa zmian wraz z uzasadnieniami.

 

uwagi do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Fot. © fotomek – stock.adobe.com

 

W opinii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upraszczanie procedur związanych z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie powinno zagrażać bezpieczeństwu realizowanych obiektów budowlanych. Tymczasem  rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy w istotny sposób przyczyni się do obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu jego użytkowania. Rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy zwiększy również ryzyko realizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że samodzielnych funkcji technicznych wykonywanych przez kierownika budowy nie zastąpi nadzór autorski, który nie jest obowiązkowy. W piśmie prezesa KR PIIB czytamy: Zwracamy również uwagę, że z art. 5 ustawy – Prawo budowlane wynika m.in., iż obiekt budowlany należy budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Natomiast indywidualny inwestor realizujący budowę domu bez fachowego nadzoru nie będzie w stanie spełnić tego warunku. Należy także zwrócić uwagę, że inwestor korzystający z projektu typowego nie będzie mógł liczyć na nadzór autorski, zwłaszcza gdy nie będzie zainteresowany adaptacją takiej typowej dokumentacji.

Inżynierowie budownictwa wskazali również na trudność w prowadzeniu dokumentacji wykonawczej, np. dziennika budowy. Rezygnacja z niego może w przyszłości być niekorzystna dla inwestora, np. w przypadku wystąpienia problemów utrzymaniowych (konserwacja, remonty) lub związanych z przebudową. Brak ten będzie jeszcze ważniejszy w przypadku chęci zbycia nieruchomości.

Projekt ustawy będzie też pogłębiał problem dalszego tzw. rozlewania się miast, nie przyczyniając się znacząco do ułatwienia procesu budowlanego.

 

Wystąpienia PIIB w tej sprawie  wraz ze szczegółowymi uwagami do przedmiotowego projektu ustawy zamieszczone są na stronie internetowej PIIB.

 

Czytaj także:

Budowa domu – formalności krok po kroku

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in