Pakiet zmian w prawie budowlanym

01.08.2019

Stare samowole budowlane do legalizacji, mniej dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę, bankomaty i paczkomaty bez pozwolenia na budowę. Rząd przygotował pakiet zmian w prawie budowlanym.

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało pakiet zmian w prawie budowlanym.

 

1. Obowiązkowe podłączanie do sieci ciepłowniczych
Wprowadzone zostaną rozwiązania promujące podłączanie budynków do sieci ciepłowniczych wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe. Przepisy będą pozwalały na egzekwowanie obowiązku podłączania budynków. Projektant sprawdzi, czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający sieciami technicznymi będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do tych sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Przepisy wprowadzą zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 

2. Legalizacja samowoli budowlanych
Łatwiejsza legalizacja co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury legalizacyjnej będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Czytaj: Zmiany w prawie budowlanym 2019

 

Fot. pixabay / geralt

3. Mniej dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę
Odchudzona zostanie liczba dokumentów składanych w urzędzie razem ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3. Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

 

4. Bankomaty, paczkomaty bez pozwolenia na budowę
Bez pozwolenia na budowę będzie możliwa instalacja biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług (dotyczy urządzeń do wysokości 3 m).

 

5. Bez pozwolenia na budowę: instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna, przydomowy taras naziemny. Bez zgłoszenia urządzenia melioracji wodnych.

 

6. Maksymalnie 5 lat dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Dotychczas nieważność decyzji można było stwierdzić wiele lat po wybudowaniu budynku. Według nowych przepisów po pieciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć.

 

7. Obowiązkowa ekspertyza przeciwpożarowa w przypadku zmiany sposobu użytkowania.
Chodzi np. o zmianię mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room.

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Zobacz: Zmiany w prawie – maj, czerwiec 2019

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in