Otwarcie targów INTERBUD w Łodzi

22.02.2008

Nie ma ucieczki od globalnej konkurencji. Rolą władzy publicznej jest interwencja w przypadkach podejrzenia o naruszenie zasad, czyli nieuczciwą konkurencję – powiedział otwierając 21 lutego br. piętnaste jubileuszowe targi budowlane INTERBUD w Łodzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński.

Targi, w których w tym roku uczestniczy ok. czterystu wystawców, są największą regionalną imprezą targową branży budowlanej.
Prezentacja materiałów i usług budowlanych, spotkania przedsiębiorców oraz towarzyszące targom imprezy, w tym dziesiąta Ogólnopolska Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego, to od lat uznane atuty łódzkich targów.
Otwierając czterodniowe targi Wiceminister Olgierd Dziekoński serdecznie powitał uczestników i gości mówiąc: – W tym miejscu spotykam głównych aktorów modernizacji miast. W imieniu Ministra Cezarego Grabarczyka, który uczestniczy dziś w spotkaniu z oficjalną delegacją chińską, zapewniam, że nasz resort zabiega o otwarcie rynku chińskiego na materiały budowlane z Polski. Przedstawiając najważniejsze zamierzenia resortu w dziale budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa Olgierd Dziekoński podkreślił, że zadaniem władzy publicznej jest dbanie, aby czytelne, jasne reguły rynkowe były przestrzegane przez wszystkich. Na rynku wyrobów budowlanych na straży tych reguł stoją m.in. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Ministerstwo Infrastruktury będzie współpracować z przedsiębiorcami, aby ochrona reguł była bardziej skuteczna – dodał Wiceminister.

Wśród najpilniejszych zmian przygotowywanych w resorcie Wiceminister O. Dziekoński wymienił nowelizację ustaw związanych z procesem inwestycyjnym. Projekt ten ma być przygotowany pod koniec marca br. i prezentowany podczas konferencji regionalnych w kwietniu. Ponadto w resorcie trwają prace nad ustawą o wsparciu zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego. Konsekwencją projektowanych zmian ma być m.in. zwiększenie indywidualnego wymiaru odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. Ponadto jeszcze do końca marca br. zostaną wydane rozporządzenia wykonawcze do regulacji dotyczących certyfikacji energetycznej.
Podczas targów Wiceminister Olgierd Dziekoński będzie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami izb handlowych, deweloperów, Towarzystw Budownictwa Społecznego i przedsiębiorców budowlanych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in