Oddano do użytku obwodnicę Barlinka

31.07.2019

Obwodnica Barlinka przebiega po trasie zlikwidowanej linii kolejowej i ma długość 2,28 km.

Obwodnica Barlinka – zakres robót

Prace obejmowały między innymi wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, wykonanie robót rozbiórkowych, budowę nowego odcinak drogi, budowę skrzyżowań typu rondo, rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych i budowę nowej, rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych i budowę nowej, rozbiórkę istniejącego wiaduktu nad ul. Tunelową i budowę nowego wiaduktu, przebudowę przepustu, rozbiórkę istniejącego wiaduktu nad ul. Ogrodową i budowę nowego, budowę elementów spowalniających ruch, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i ciepłowniczej, wykonanie ekranów dźwiękochłonnych, wykonie oznakowania pionowego i poziomego. W celu zabezpieczenia trwałości nowo budowanej drogi wykonano dodatkowo systemowe odwonienie nawierzchni i pasa drogi.

 

Sprawdź: Drogi ekspresowe w województwie zachodniopomorskim 2019

 

Obwodnica Barlinka – koszty

Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Całe zadanie kosztowało 23,6 mln, z czego roboty budowlane wyniosły 21,5 mln, dofinansowanie unijne 14,85 mln, a wkład gminy Barlinek wyniósł 8 mln. Inwestycja zmieniła przebieg dróg DW 151 oraz DW 156. Na podstawie koncepcji zleconej przez gminę Barlinek ZZDW w Koszalinie zleciło opracowanie dokumentacji na wykonanie II etapu obejścia o długości ok. 450 m, firmie DIM ze Szczecina. Dokumentacja, która kosztuje 273 tys. zł i ma być wykonana do dnia 30.11.2020 r. przewiduje połączenie nowo wybudowanej obwodnicy Barlinka z DW nr 151 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 31 stycznia.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Gmina Barlinek

 

Zobacz też: Obwodnica Szczecinka

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in