Oddano do ruchu S5 na odcinku Leszno Południe-Kaczkowo

08.10.2018

Otwarto jeden z pięciu fragmentów budowanej drogi ekspresowej S5 w woj. wielkopolskim, liczący 9,5 km. Inwestycja znacznie skróci czas przejazdu między aglomeracją poznańską a wrocławską.

Wykonawcą prac dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był Budimex. Wartość projektu to 189,1 mln zł. Do użytku zostały oddane dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

 

 

Zakres prac obejmował także budowę 8 obiektów inżynierskich: 1 mostu, 6 wiaduktów drogowych, górnego przejścia dla zwierząt na S5 oraz nad linią kolejową E59 oraz przepustów, urządzeń ochrony środowiska i oświetlenia drogowego. Powstał także węzeł drogowy Leszno Południe na przecięciu z drogą wojewódzką nr 323. Prace obejmowały również przebudowę dróg poprzecznych i dojazdowych oraz przebudowę kolizji.

W woj. wielkopolskim do wybudowania pozostały jeszcze 4 odcinki S5: Poznań Głuchowo–Wronczyn (realizuje Toto), Wronczyn–Kościan (Budimex), Kościan–Radomicko (Mota Engil) oraz Radomicko–Leszno (Mota Engil).

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in