O wyzwaniach w projektowaniu budynków dla policji

23.07.2020

Każdy budynek dla policji powinien być podzielony na trzy odrębne strefy dostępu, przeznaczone odpowiednio dla odwiedzających, pracowników oraz zatrzymanych. Każda z nich ma inne zadania, dlatego też architekt powinien umiejętnie opracować zarówno powiązania funkcjonalne, jak i materiałowe, by osiągnąć właściwy efekt.

 

Strefy w budynkach dla policji różnią się także wizualnie, tak by wywoływać inne skojarzenia i emocje. W niektórych miejscach potrzebna jest zapraszająca, reprezentacyjna przestrzeń, a w innych ascetyczna, zamknięta forma. Z zewnątrz budynek komendy powinien mieć prostą, nowoczesną elewację z trwałych materiałów oraz monochromatyczne barwy. Wygląd zewnętrzny musi świadczyć o stabilności i pewności instytucji. Takie obiekty projektują np. architekci z DEMIURG Project S.A.

 

Komenda Policja w Lwówku Sląskim, fot. Maciej Lulko

Oszczędność detali rekompensujemy zróżnicowaną rytmiką okien i podcieni. Każdy z projektowanych przez nas budynków służb policyjnych jest inny, jednak widać w nich pewną spójność na której nam zależało. Uważamy, że takie obiekty powinny być łatwo rozpoznawalne w przestrzeni miasta, podobnie jak urzędy – mówi Inga Rolek, Główny Architekt DEMIURG Project S.A.

Wewnątrz, w strefie dla odwiedzających, zawsze zlokalizowany jest przestronny holl wejściowy z recepcją i poczekalnią. Dalej znajduje się kilka pomieszczeń do spotkań indywidualnych oraz salki do przesłuchań świadków, także tych małoletnich. Dla nich zawsze projektowane są indywidualnie pokoje dostosowane do ich potrzeb, aby zminimalizować stres związany z pobytem na komendzie. Równie ważne są odpowiednie oświetlenie, dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami, ułatwienia dla seniorów i najmłodszych oraz szeroko pojęta dostępność, także wrażeniowa.

Zobacz też:

 

Komenda w Szczawnie Zdroju, fot. Maciej Lulko
 

Zupełnie odmienna jest strefa PDOZ (pomieszczeń dla osób zatrzymanych) gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo – zarówno zatrzymanych, jak i policjantów. Aresztantom należy zapewnić odpowiednie warunki zatrzymania, spełniając podobne wymagania jak dla pomieszczeń mieszkalnych, a przy tym umożliwiając strażnikom stały dozór. Strefa jest zawsze objęta największą ochroną oraz kontrolą dostępu, podobną jak w obiektach więziennych, jednakże w przypadku komend pomieszczenia zatrzymań graniczą często ze standardowymi pomieszczeniami biurowymi, a budynek otoczony jest nierzadko zabudową mieszkalną. Wymagania bezpieczeństwa trzeba więc zmieścić na zdecydowanie mniejszym metrażu.

 

Ostatnią częścią jest strefa przeznaczona dla pracowników policji, zarówno służbowych jak i cywilnych. W dużym stopniu jest to część typowo biurowa, tworzona zgodnie z nowymi trendami i standardami dla tego rodzaju pracy oraz w sposób umożliwiający efektywne wykorzystanie przestrzeni. Zamiast przestrzeni typu „open-space” preferowane są gabinety – głównie ze względu na ilość danych wrażliwych, konieczność omawiania często trudnych spraw czy zbierania zeznań. Mniejsze przestrzenie zapewniają lepszy komfort pracy, zarówno psychiczny jak i akustyczny.

 

Takie standardowe gabinety przeplatane są z funkcjami bardzo niestandardowymi. W każdej komendzie znajdują się pomieszczenia do magazynowania tajnych dokumentów, ale także broni i zarekwirowanych materiałów niebezpiecznych. Policjanci zwracają dużą uwagę na ciągłe doszkalanie się i dbanie o wysoki poziom umiejętności. Stąd standardem są już siłownie wewnętrzne, ze specjalnymi strefami do ćwiczenia walk, a także strzelnice. Pracownicy policji często pracują w ciężkich warunkach i pod dużą presją, więc odpowiednio funkcjonalne miejsce pracy stałej jest podstawą.

 

Komenda Policji w Kaliszu, fot. Maciej Lulko
 

Komendy na stopniu miejskim i rejonowym są projektowane jako samowystarczalne jednostki, a więc muszą być bardzo funkcjonalne. Największa w Polsce komenda w Kaliszu, którą DEMIURG Project S.A. zaprojektował w 2017 roku, składa się nie tylko z głównego budynku biurowego dla 400 pracowników, ale także garaży dla radiowozów, warsztatu oraz budynku z wybiegiem dla psów policyjnych. W jednym miejscu zgromadzono wszystko, co jest potrzebne do jak najlepszego wykonywania służbowych obowiązków. Daje to większe szanse na utrzymanie podobnego standardu dla wszystkich pracowników rejonu.

 

DEMIURG Project S.A.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in