O Serwisie Budowlanym, nadawaniu uprawnień i przyszłorocznym zjeździe PIIB

26.11.2014

22 października obradowała Krajowa Rada PIIB. Dyskutowano m.in. o bezpłatnym dostępie do usługi Serwis Budowlany w wersji online dla członków PIIB, priorytetach działalności izby w 2015 r. oraz przyszłorocznym XIV Zjeździe PIIB, który odbędzie się 19–20 czerwca.

Posiedzenie Krajowej Rady rozpoczęto od miłego akcentu wręczenia Zbigniewowi Grabowskiemu, Franciszkowi Buszce i Franciszkowi Rogowiczowi „Dyplomów z okazji 25-lecia polskiej transformacji” w dowód uznania za aktywne działania oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. Wręczenia dyplomów w imieniu Janusza Piechocińskiego, wicepremiera RP i ministra gospodarki, dokonał Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB.

W dalszej części obrad Joanna Gieroba, wiceprezes KR PIIB, omówiła skutki wprowadzenia ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa ta weszła w życie 12 lipca br. i wprowadziła m.in. nowe stawki oraz zasady obliczania opłat.

Drastycznie wzrosły opłaty za wszystkie materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Najbardziej dotyczy to wypisów z rejestru gruntów– podkreśliła J. Gieroba. – Nowelizacja spowodowała wzrost opłaty za wypis pełny z rejestru gruntów z 12 zł za pierwszą działkę, a kolejną 6 zł, do 50 zł bez względu na liczbę działek. Wprowadzenie nowych tabel, na podstawie których ustala się wysokości opłat z rejestru gruntów, przyczyniło się także do ogromnego bałaganu.

Jak zauważyła wiceprezes PIIB, zlikwidowano możliwość pobrania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, którego faktyczny, jednostkowy koszt wynosił 3,60 zł, niezależnie od liczby podmiotów. Dodatkowo, wprowadzone zmiany spowodowały, że ośrodki geodezyjne wydające materiały do celów projektowych różnie określają opłaty, co znacząco wpływa także na koszty ponoszone przez biura projektowe i projektantów, nieprzewidziane na etapie przyjmowania zleceń. W związku z tym uczestnicy obrad postanowili zebrać informacje ze wszystkich okręgowych izb oraz podjąć stosowne kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

Franciszek Rogowicz, Zbigniew Grabowski, Franciszek Buszka

 

Następnie Joanna Gieroba przedstawiła ofertę Wolters Kluwer SA umożliwiającą dostęp do usługi Serwis Budowlany w wersji online członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozmowy w tej sprawie toczyły się już od pewnego czasu, w związku z chęcią umożliwienia jak najkorzystniejszego dostępu do tej usługi – zwróciła uwagę J. Gieroba.

Po dyskusji i wymianie opinii przyjęto stosowną uchwałę w sprawie zakupu dostępu do usługi Serwis Budowlany.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła przyjęty przez XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB program działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na lata 2014–2018. Wspomniała, że postulaty zaakceptowane na zjeździe były podzielone na dwa bloki: jeden dotyczący działań związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego na zewnątrz, natomiast drugi to działania skierowane do członków samorządu i na ich rzecz. Umacnianie w świadomości społecznej oraz organów państwowych roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, kontynuowanie współpracy z rządem i parlamentem RP, z uczelniami technicznymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą to priorytety działań zewnętrznych. Natomiast aktywizacja członków samorządu zawodowego do pracy na rzecz środowiska inżynierów budownictwa, promocja i egzekwowanie odpowiedzialnego wykonywania zawodu, rozwijanie działalności szkoleniowej znalazły się w bloku drugim. W czasie dyskusji podejmowano temat problemów i trudności związanych z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi zdobywania uprawnień budowlanych, które pojawiły się wraz z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obowiązującym od 24 września br. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość podpisywania umów z uczelniami technicznymi,na podstawie których absolwent konkretnej uczelni, zdobywający wiedzę zgodnie z programem nauczania zaakceptowanym przez izbę, mógłby uzyskać stosowne uprawnienia budowlane. Jednogłośnie zdecydowano, że działania odnoszące się do tej sfery funkcjonowania PIIB będą miały priorytet w roku 2015. Zgodnie z ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Krajowa Rada PIIB będzie odpowiadała za podpisywanie umów z uczelniami i wszelkie procedury z tym związane – podkreślił Andrzej R. Dobrucki.

Następnie prezes PIIB pogratulował Włodzimierzowi Szymczakowi wyboru na prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ang. ECCE) podczas odbywającego się 17–18 października br. 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Warszawie. Zadeklarował także pomoc i wsparcie ze strony PIIB oraz podkreślił, że jest to wyróżnienie i zaszczyt dla polskiego środowiska budowlanego.

O działalności Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. w tym roku mówił Jaromir Kuśmider, jego prezes. Zauważył, że czasopismo „Inżynier Budownictwa”, wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom w świecie medialnym, od stycznia 2014 r. ukazuje się w zmienionej szacie graficznej. Redakcja stara się prezentować informacje bliskie środowisku budowlanemu oraz poświęcone tematyce technicznej. W tegorocznych 6. wydaniach „Inżyniera Budownictwa” ukazały się specjalne dodatki tematyczne. Ponadto wydawnictwo zrealizowało 3 wydania „Vademecum Inżyniera” i czekają jeszcze 2 wydania „Kreatorów budownictwa”. Jedno z nich ukaże się w wersji komercyjnej, natomiast drugie będzie zawierało prezentacje osób będących członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i wyróżniających się w pracy zawodowej. Jak zauważył J. Kuśmider, na początku roku pojawił się także nowy portal internetowy www.kataloginzyniera.pl oraz uruchomiono witrynę www.kreatorzybudownictwa.pl. Omawiając przyszłoroczne plany wydawnictwa, jego prezes potwierdził, że konwencja czasopisma „Inżynier Budownictwa” nie ulegnie zmianie i będą kontynuowane prezentowane obecnie bloki tematyczne. Planowane jest także wydanie w 2015 r. sześciu numerów „Vademecum Inżyniera”.

Uczestnicy obrad zdecydowali, że w przyszłym roku PIIB zakupi 11 numerów czasopisma (numer lipcowo-sierpniowy jest łączony) w cenie 2 zł plus VAT za jeden egzemplarz. Zaakceptowali także terminarz działań przygotowawczych do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który przedstawiła D. Gawęcka. Zgodnie z nim obrady przyszłorocznego zjazdu odbędą się 19–20 czerwca.Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, omówił realizację budżetu za 9 miesięcy. Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkowi Śląskiej OIIB.

W obradach KR PIIB uczestniczył Dariusz Ratajczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.