Nowi partnerzy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

13.03.2017

Rembor General Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych dołączyły do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach oraz wyeliminowanie wypadków, w szczególności ze skutkiem śmiertelnym, to główne priorytety porozumienia.

Do tej pory porozumienie zrzeszało 12 generalnych wykonawców: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud.

Od czasu utworzenia porozumienie wypracowało jednolite standardy BHP obowiązujące wszystkich jego członków. Wśród nich są: wysokiej jakości szkolenia okresowe oraz informacyjne przed rozpoczęciem prac, „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”, Zarządzanie ryzykiem – Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót oraz Standardy dla Prac Szczególnie Niebezpiecznych, „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”, obowiązek używania okularów ochronnych na każdej budowie. Przykładem skutecznego budowania kultury BHP jest „Tydzień Bezpieczeństwa” – wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy, w której bierze udział ponad 30 tys. pracowników polskich budów. W tym roku odbędzie się 4. edycja tego wydarzenia.

 

 

Działalność Porozumienia wspierają: Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Od 2016 r. jego działaniom przewodniczy spółka Warbud, sprawując dwuletnią prezydencję, po kadencjach firm Skanska i Budimex.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in