Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali

12.03.2021

Nie wszystkie naprawy prowadzą do uzyskania estetycznego wykończenia, często dużo istotniejsze jest uzyskanie funkcjonalnego rozwiązania o długim okresie eksploatacji.

Nadbetonowanie nowej płyty

Gdy nośność podkładu betonowego jest za niska, co może mieć miejsce wskutek błędów projektowych, wykonawczych lub większych niż wcześniej planowano obciążeń użytkowych, jednym z rozwiązań jest wykonanie dodatkowego podkładu (rys. 7). Może być on realizowany jako współpracujący z istniejącym lub jako niezwiązany z nim. Uwzględnienie współpracy skutkuje mniejszą grubością. Kluczowym czynnikiem skuteczności takiego rozwiązania jest uwzględnienie wpływu skurczu wywołującego naprężenia rozciągające w dodatkowej warstwie. Wiąże się z to koniecznością zbrojenia (rozproszonego lub w postaci siatek), zastosowania właściwego planu dylatacji, zaprojektowania odpowiedniej mieszanki betonowej, właściwego jej wbudowania oraz bardzo rygorystycznej pielęgnacji nawierzchni. Wskazane jest zastosowanie specjalnych warstw sczepnych. W sytuacji gdy podkład nie jest związany z już istniejącym, trzeba dopilnować bardzo starannego wyrównania górnej powierzchni starego podkładu przed ułożeniem warstwy rozdzielczej.

naprawa podłóg

Rys. 7. Naprawa podłóg. Nadbetonowanie nowej płyty podkładu: a) z zapewnieniem przyczepności do starego podłoża, b) bez współpracy ze starym podłożem, 1 – podkład istniejący, 2 – nowy podkład, 3 – płaszczyzna współpracy starego i nowego podkładu, 4 – warstwa poślizgowa

 

Zobacz pierwszą część tego artykułu: Podłogi przemysłowe – metody naprawy

Całkowita wymiana podkładu

W przypadkach gdy nie jest możliwe wykonanie dodatkowej warstwy lub badania wykażą niewłaściwe przygotowanie podłoża (np. uzyskanie wytrzymałości na odrywanie metodą pull off poniżej dopuszczalnych), należy przeprowadzić całkowitą wymianę podkładu betonowego. Po usunięciu starych warstw konieczne jest właściwe przeprowadzenie wszystkich prac od poprawnego przygotowania podłoża, przez prace izolacyjne, betoniarskie i wykończeniowe.

 

naprawa podłóg

Fot. stock.adobe / Nataliya Hora

Naprawy powierzchniowe

Sposób naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzeń. Za każdym razem, przed przystąpieniem do prac, trzeba wcześniej rozpoznać przyczynę. Należy zapewnić odpowiednią jakość i nośność podkładu, kompatybilność między podkładem a materiałami stosowanymi do jego naprawy, wysoką jakość użytych produktów i właściwe warunki wykonywania prac (temperaturę otoczenia, wilgotność czy siłę wiatru).

 

Zabrudzoną i uszkodzoną nawierzchnię należy usunąć, np. poddać sfrezowaniu do uzyskania czystego i jednolitego podłoża. Po odpyleniu trzeba skontrolować wytrzymałość podkładu na odrywanie, która nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa. W sytuacjach gdy pomiary wskazują wartości od 1,0 do 1,5 MPa, można rozważyć naprawę dodatkowymi materiałami wzmacniającymi. Miejsca ubytków trzeba zaszpachlować po wcześniejszym gruntowaniu podłoża. Po przeszlifowaniu płaszczyzny nakłada się wierzchnie powłoki.

 

W dalszej części artykułu:

  • Sposoby napraw powierzchniowych
  • Przykład naprawy podłogi przemysłowej

mgr inż. Piotr Hajduk
Biuro Konstrukcyjno-Budowlane Hajduk

 

Czytaj też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in