Międzynarodowy Kongres ETCC2022

12.08.2022

Tematyka ETCC2022 koncentrowała się wokół najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych oraz klejów.

 

ETCC2022

 

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress odbywał się 12–14 lipca 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ten prestiżowy kongres o zasięgu światowym, organizowany od 70 lat w różnych krajach, po raz pierwszy miał miejsce w Polsce. Zarejestrowanych było 354 uczestników z 26 krajów świata (w tym USA, Iranu, Chin, Brazylii, Indii). 11 lipca odbyła się specjalna sesja „Summer School” dedykowana młodym naukowcom (uczestniczyło w niej 60 osób z różnych krajów i wygłoszono 8 wykładów).

Program ETCC2022 obejmował: 108 referatów w 5 równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne, 60 posterów tematycznych wystawianych na panelach prezentacyjnych, udział 15 wystawców z 7 krajów. Prelegentami byli przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całego świata.

Tematyka referatów i posterów obejmowała w szczególności:

 • najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie farb, lakierów, klejów i materiałów budowlanych;
 • stosowanie polimerów oraz innych materiałów;
 • kompozycje chemiczne produktów i ich własności;
 • postęp w technologii oraz produkcji;
 • urządzenia i instalacje produkcyjne;
 • metody oraz urządzenia do aplikacji;
 • badania i pomiary, systemy jakościowe;
 • własności oraz trwałość produktów;
 • materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego;
 • prawodawstwo dotyczące produktów i procesów;
 • zagadnienia bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

 

ETCC2022

 

Kongres stanowił platformę spotkań przemysłu z naukowcami, z możliwością nawiązywania współpracy międzynarodowej i pozyskania unikalnej wiedzy w zakresie najnowszych materiałów, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.
Spośród referatów i posterów można wyróżnić niektóre ważne zagadnienia.

Andre van Linden, dyrektor działu Coatings Technology w AkzoNobel, na przykładzie produkowanych farb wykazał poprawę parametrów poprzez innowacyjność według strategii People. Planet. Paint. Parametry: ochrona antykorozyjna, niepalność, samooczyszczanie, samonaprawialność powłok, absorpcja promieniowania słonecznego to jedne z najważniejszych cech nowoczesnych rozwiązań. Duże osiągnięcia uzyskano m.in. poprzez zmniejszanie zużycia surowców, emisji szkodliwych substancji do atmosfery, recykling wyrobów wyprodukowanych z surowców odnawialnych.

Dr Rüdiger Mertsch z Evonik przedstawił z kolei szereg nowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych pokryć. Farby wodne są stosowane powszechnie w budownictwie jako wyroby dekoracyjne w aplikacjach typu professional lub wykonywane prywatnie jako DIY. Dla poprawy funkcjonalności stosuje się inteligentne układy hybrydowe silikonowo-organiczne, które mogą być spieniane w procesie utwardzania dla poprawy izolacji termicznej. W klimacie o niskich temperaturach mogą pełnić funkcję magazynowania energii, a w klimacie gorącym powłoki odbijającej promieniowanie słoneczne. Do ich istotnych własności należy także samonaprawialność uszkodzeń powłok lakierowych powstałych w wyniku zmiennych temperatur, naprężeń mechanicznych i innych negatywnych wpływów eksploatacyjnych. Nowoczesne powłoki mają także takie cechy jak: przewodnictwo elektryczne, powłoki jako „czujniki”, własności hydrofilowe lub hydrofobowe.

Wiele referatów poświęconych było najnowszym rozwiązaniom mającym na celu poprawę funkcjonalności powłok oraz ich stosowaniu w budownictwie. Wprowadzanie nowych rodzajów wysoko odpornych spoiw, pigmentów, katalizatorów i technik wytwarzania prowadzi z jednej strony do poprawy parametrów użytkowych, a z drugiej do powstania rozwiązań proekologicznych oraz optymalizacji kosztów.

Kongres zakończył się rozdaniem nagród za najlepsze wystąpienia.

 

Józef Kozieł

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu ETCC2022

 

 

Przeczytaj też:

WPPK 2022

Liderzy Transformacji Energetycznej – nagrody przyznane

XXX Konferencja „Awarie Budowlane”

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in