XXX Konferencja „Awarie Budowlane”

23.06.2022

XXX Konferencja „Awarie Budowlane” to nie tylko ciekawe merytoryczne referaty, ale także wydarzenia, podczas których świętowano jubileuszową jej edycję.

 

 

XXX Konferencja „Awarie Budowlane”

 

W Międzyzdrojach odbyła się 23–27 maja br. XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział PZITB przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

W sesji otwarcia głos zabrali: prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący KILiW PAN, prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT, prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, dr inż. Robert Geryło, dyrektor ITB, prof. Kazimierz Flaga, przewodniczący KN, oraz goście honorowi: minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, oraz przedstawiciele władz samorządowych ze Szczecina i Świnoujścia.

Następnie odbyła się sesja poświęcona jubileuszowi 70-lecia KILIW PAN, podczas której wystąpili były i obecny przewodniczący komitetu prof. Kazimierz Furtak i prof. Wojciech Radomski. Referaty plenarne wygłosili prof. Joost Walraven z Delf University w Holandii, doktor honoris causa ZUT, oraz prof. Piotr Moncarz z USA. Dzień zakończył się galą jubileuszową, podczas której wystąpili artyści Teatru Polskiego w Szczecinie. Prof. Maria Kaszyńska uhonorowała pamiątkowymi tabliczkami wieloletnich członków Komitetu Naukowego i głównych partnerów konferencji.

W drugim dniu w sesji tunelowej referaty plenarne wygłosili prof. Anna Siemińska-Lewandowska, prof. Tomasz Siwowski oraz przedstawiciele firmy PORR realizującej budowę tunelu pod Świną. W sesji panelowej dotyczącej bezpieczeństwa udział wzięli: Piotr Kledzik, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Michał Wasilewski, dyrektor PBB, minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Grzegorz Dziedzina, zastępca p.o. dyrektora GDDKiA, prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, Ryszard Trykosko, wiceprezes NDI, Michał Wrzosek, prezes Peri, i Cezary Łysenko, dyrektor Budimex SA. Następnie odbyła się wycieczka techniczna na budowę tunelu pod Świną. Dzień zakończył bankiet.

Referaty plenarne w trzecim dniu wygłosili: prof. Wojciech Radomski – o katastrofach mostów, prof. Andrzej Garbacz, prof. Jacek Śliwiński, prof. Jan Deja i dr Robert Geryło – referat „Ślad węglowy spoiw i betonów cementowych – źródła i konsekwencje”, a w sesji dotyczącej awarii obiektów zabytkowych i sakralnych – prof. Andrzej Białkiewicz, dr Stanisław Karczmarczyk i prof. Łukasz Drobiec. W sesji diagnostyki referaty przedstawili: prof. Zbigniew Kledyński z zespołem, prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej oraz Andrzej Sidło z Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Dzień zakończył się wieczorem urodzinowym konferencji .

XXX Konferencja „Awarie Budowlane” zgromadziła 430 osób. Referaty zostały wydrukowane w liczącej 820 stron monografii konferencyjnej.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, ograniczenia liczby katastrof i awarii budowlanych.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki PZITB, a honorowy patronat – Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina i Prezydent Miasta Świnoujścia, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Amerykański Instytut Betonu (ACI), Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut MBiGS, a także Stowarzyszenie Producentów Cementu.

 

 

Czytaj także:

Awarie w systemie dystrybucji wody

Katastrofy i awarie mostów spowodowane korozją cięgien

Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in