Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów 2023

20.07.2023

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów odbywa się już po raz ósmy. Termin przesyłania zgłoszeń to 15 września 2023 r.

 

 

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Jego celem jest wyróżnienie przyszłych liderów branży oraz promocja zawodu inżyniera konsultanta. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi inżynierowie, czyli osoby aktywne zawodowo, które w 2023 r. nie mają ukończonego 40. roku życia. Członkostwo w SIDiR nie jest wymagane.

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów przewidziany jest dla osób, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez kapitułę konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków zarządu SIDiR.

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 8000 zł. Ponadto nagrodzona praca będzie miała zagwarantowany udział w przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie XI edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (27–28 września 2023 r.).

Więcej informacji na: sidir.pl/viii-edycja-krajowego-konkursu-dla-mlodych-profesjonalistow/

Patronem honorowym konkursu jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronami wspierającymi – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a patronem naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

 

Przeczytaj też:

Sukces polskich inżynierów w Design and Construct Steel Bridge Competition

Konkurs „wyKOMBinuj mOst 2023” za nami

Młodzi Liderzy Budownictwa – startuje I edycja programu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in