Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

29.11.2022

Zakończył się VII Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów. Zdobywcą I nagrody został Bartosz Rodak. Przyznano również trzy wyróżnienia.

 

Za nami VII Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – wyłącznego reprezentanta Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce. SIDiR tłumaczy i publikuje Warunki Kontraktowe FIDIC, wydaje własne publikacje, m.in. Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

Konkurs dla Młodych Profesjonalistów ma status ogólnokrajowy i z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Wydarzenie ma na celu promocję osiągnięć oraz wyróżnienie roli i wkładu młodych inżynierów, którzy w przyszłości staną się liderami branży związanej z budownictwem, a także promocję zawodu inżyniera konsultanta jako różnorodnej i atrakcyjnej ścieżki kariery. Konkurs przewidziany jest dla wszystkich młodych inżynierów, czyli aktywnych zawodowo osób poniżej 40 roku życia, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności. Laureaci mogą zaistnieć na arenie międzynarodowej, gdyż jedną z przewidzianych nagród jest zagwarantowany udział w konkursie EFCA Future Leaders Competition.

Tegoroczną edycję tego prestiżowego wydarzenia objęli patronatem: honorowym – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wspierającym – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski, naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas X edycji Konferencji SIDiR pt. „Realizacja kontraktów budowlanych w czasach nadzwyczajnych zmian stosunków, w tym wywołanych działaniem siły wyższej”, która odbyła się 16–17 listopada 2022 r. w Warszawie.

Kapituła Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów, złożona z wybitnych polskich inżynierów budownictwa, inżynierów konsultantów, naukowców i członków zarządu SIDiR, oceniała dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, zakres oryginalności oraz innowacyjności zrealizowanego projektu, aktualność i wagę problemu oraz przydatność praktyczną opisanego rozwiązania.

Zdobywcą I nagrody tegorocznej edycji konkursu został Bartosz Rodak. Zgłoszona praca konkursowa dotyczyła budowy Szkoły Podstawowej nr 400 w Wilanowie, która jest unikalnym projektem ze względu na zastosowane innowacyjne rozwiązania BIM.

 

Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

Na górze: Tomasz Latawiec, prezes SIDiR, Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB, oraz Bartosz Rodak, zdobywca I nagrody. Na dole: autorzy wyróżnionych prac – Paweł Wójcik, Filip Janowiec, Tomasz Śliz

 

Kapituła zdecydowała też o przyznaniu trzech wyróżnień, które otrzymali:

  • Filip Janowiec – zgłaszając pracę dotyczącą wprowadzenia nowoczesnego zarządzania realizacją robót budowlanych dla branży torowej w obrębie zadania na linii kolejowej nr 93 Trzebinia–Zebrzydowice na odcinku Oświęcim–Czechowice Dziedzice;
  • Tomasz Śliz – zgłaszając pracę dotyczącą wdrożenia innowacyjnego rozwiązania polegającego na uwzględnieniu rzeczywistej konstrukcji łuków giętych na zimno z dokładnością do pojedynczej sztangi rury w celu osiągnięcia wiarygodnej trasy gazociągu wysokiego ciśnienia na przykładzie gazociągu DN1000 Goleniów–Lelówek w ramach programu Baltic Pipe;
  • Paweł Wójcik – zgłaszając pracę dotyczącą wdrożenia innowacyjnego narzędzia – geoportalu mapowego do monitoringu postępu prac budowlanych oraz komunikacji i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego na przykładzie projektu inwestycji linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk–Korsze wraz z elektryfikacją o łącznej długości ok. 50 km.

Organizator zaprasza wszystkich młodych inżynierów do udziału w kolejnych edycjach Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów.

 

 

Przeczytaj też:

Laureaci tytułu Kreator Budownictwa Roku 2022

Autodesk BIM DAYS 2022 za nami

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in