Gazociąg do naprawy

28.02.2020

W związku z wewnętrzną korozją konieczna była naprawa gazociągu OG-Buszewo-OC Barnówko. Jak przebiegała ta operacja?

Rurociągi, armatura i inne stalowe elementy w przemyśle wydobywczym ropy i gazu mają ciągły kontakt z kwaśnymi składnikami płynu złożowego oraz różnego rodzaju chemikaliami. Dodatkowo parametry pracy, tzn. wysokie temperatura i ciśnienie, sprawiają, że wszystkie te elementy są bardzo wrażliwe na różne zjawiska korozji, które mogą prowadzić do poważnych wypadków.

 

Fot. 1. Transport rur w bębnach – zdjęcie z portu w Bremerhaven po ich załadowaniu na transport kołowy
 

W związku z wystąpieniem awarii gazociągu ze strefy przyodwiertowej Buszewo-7, zgodnie z zaleceniami OUG w Poznaniu, w 2016 r. przeprowadzono badania inteligentnymi tłokami wszystkich rurociągów od stref przyodwiertowych do Ośrodka Grupowego Buszewo oraz rurociągu zbiorczego płynu złożowego do Ośrodka Centralnego Barnówko. Podczas inspekcji gazociągu relacji OG Buszewo-OC Barnówko w październiku 2016 r. stwierdzono bardzo liczne anomalie z ubytkami metalu, spowodowane korozją wewnętrzną.

Polecamy: Budowa gazociągu Strachocina-granica RP

 

Fot. 2. Szpula zamontowana na ramie/karuzeli szpulowej

Jaki materiał wykorzystano przy naprawie gazociągu?

Na podstawie przeprowadzonych badań, w grudniu 2016 r. w pierwszej kolejności wytypowano i wykonano wzmocnienia ścianek rurociągu taśmami kompozytowymi, co miało na celu zapobieżenie wystąpieniu awarii gazociągu w najbardziej newralgicznych miejscach. Jednocześnie podjęto decyzję o przebudowie jego ponad pięciokilometrowego odcinka. W celu wykonania tego zadania przeprowadzono analizę dostępnych na rynku rozwiązań technicznych z uwzględnieniem kosztów realizacji całego przedsięwzięcia.

 

Fot. 3. Przygotowanie rury do przeciągnięcia

 

Użycie takich samych jak poprzednio rur stalowych wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia kolejnych awarii w następnych latach. Z kolei użycie rur kwasoodpornych byłoby najdroższym rozwiązaniem. Rozważano również zastosowanie rur kompozytowych GRE (epoksydowe z włóknem szklanym) dostarczanych w sztangach. Jednakże wszystkie te rozwiązania wiązałyby się ze znacznie wydłużonymi czynnościami formalnoprawnymi. Decyzja o wykorzystaniu rur kompozytowych warstwowych (dostarczanych w bębnach) o mniejszej średnicy, montowanych metodą reliningu, czyli „rura w rurze”, została podjęta ze względu na ich odporność na warunki agresywne, opłacalność oraz szybką i stwarzającą najmniej problemów metodę montażu.

 

Fot. 4. Połączenie międzyrurowe – nałożenie złączy

 

Fot. 5. Połączenie międzyrurowe po zaizolowaniu

Jeden rurociąg w drugim

Roboty budowlane rozpoczęto w maju 2018 r. i zakończono po rejestracji gazociągu w UDT na początku lipca 2018 r. Prace polegały na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu nowego o mniejszej średnicy, wykonanego z wielowarstwowych rur epoksydowych, wzmocnionych włóknem szklanym, integralnie połączonych z polietylenem o wysokiej gęstości HDPE. W tym celu konieczne były wykopy jedynie w miejscach łączenia rur (11 wykopów o długości od 15 do 30 m). Rury ułożono w 12 odcinkach o długości od 99 do 660 m, zależnych od załamań trasy istniejącego rurociągu oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej. Po zamontowaniu na ich końcach głowic ciągnących, wprowadzane były w wykopie startowym do istniejącego gazociągu i przeciągane stalową linką przy użyciu wciągarki hydraulicznej do wykopu końcowego. Następnie zespajano dwa odcinki rurociągu specjalnymi łącznikami ze stali kwasoodpornej.

Na końcach instalacji w OC Barnówko i OG Buszewo gazociąg włączono do istniejącego przy użyciu łączników kołnierzowych.
 

Zobacz też: Budowa gazociągu do EC Żerań
 

Badania pokazują, że problem silnie postępującej korozji nie jest odosobniony i dotyczy wielu rurociągów. Pod koniec września 2019 r. zakończono prace związane z wymianą instalacji doprowadzających płyn złożowy ze stref Bu-6, Bu-7 i Bu-17 do Ośrodka Grupowego Buszewo. Skorodowane stalowe rury zamieniano na nowe z HDPE, z tą różnicą, że te prace wykonywane były tradycyjną metodą wykopową.

 

Artykuł ukazał się w „Wiadomościach naftowych i gazowniczych” nr 8/2019.

 

Maciej Kosowicz – zastępca kierownika, Dział Remontów

Rafał Sedlaczek – kierownik zmiany, KRNiGZ Dębno
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Zdjęcia: archiwum oddziału

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in