Konferencja: Cena lub koszt cyklu życia – nowe uwarunkowania w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

10.06.2016

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. – autor i wydawca informacji Systemu SEKOCENBUD – serdecznie zaprasza na kolejną, 22. Konferencję naukowo-techniczną organizowaną 5–7 października br. w Ciechocinku.

Ciągłe zmiany w prawie zamówień publicznych wymagają dużej wiedzy i staranności ze strony uczestników procesu inwestycyjnego. Temat tegorocznej konferencji to „Cena lub koszt cyklu życia – nowe uwarunkowania w zamówieniach publicznych na roboty budowlane”.

Zaimplementowanie do ustawy Pzp m.in. Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. stawia przed zamawiającymi i wykonawcami nowe wymagania i obowiązki. Oprócz sporządzenia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia istotny staje się koszt poniesiony w ciągu całego cyklu życia produktu budowlanego.

W nowym projekcie ustawy ważną rolę przypisano elektronicznemu modelowaniu danych budowlanych, spróbujemy pokazać praktyczne zastosowania BIM.

 

 

Wśród omawianych zagadnień podczas tegorocznej 22. konferencji będą m.in.:

– Nowelizacja prawa zamówień publicznych – konsekwencje wprowadzanych zmian;

– Najczęściej występujące błędy w procesie przygotowania inwestycji, które prowadzą do sporów między stronami;

– Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej, kosztorys ofertowy;

– Koszt cyklu życia produktu budowlanego – koncepcja, metodologia i przykłady;

– BIM narzędziem wspomagającym na każdym etapie cyklu życia budynku.

 

W tym roku już po raz dziewiętnasty zapraszamy do udziału w Rankingu Biur Kosztorysowych, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas 22. konferencji w Ciechocinku.

Partnerem głównym 22. konferencji jest Kancelaria Ćwik i Partnerzy, a partnerami merytorycznymi firma KAPE SA oraz Kancelaria Jara&Drapała.

 

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konferencję na stronie: www.sekocenbud.pl/konferencja

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in