Kolej w Małopolsce z dofinansowaniem

06.05.2022

Kolej w Małopolsce uzyskała dodatkowe środki na budowę ponad 60 km linii kolejowych. Dofinansowanie obejmie budowę połączeń kolejowych Kraków–Olkusz, Kraków–Niepołomice, Kraków–Myślenice oraz rewitalizację linii kolejowej nr 108 Gorlice–Jasło.

 

Kolej w Małopolsce została objęta dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Celem programu jest wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego przez uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.

 

Kolej w Małopolsce

Fot. 652234 – pixabay.com

 

Kolej w Małopolsce otrzymała z programu środki na budowę i remont ponda 60 km linii kolejowych. W całej Polsce dofinansowanie obejmie 1200 km linii kolejowych. Wszystkie zgłoszone do programu projekty były oceniane według takich samych kryteriów, uwzględniając m.in. aspekt demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

W województwie małopolskim do programu, po ocenie formalnej, zakwalifikowano pięć projektów: cztery znalazły się na liście podstawowej, a jeden na liście rezerwowej.

Projekty na liście podstawowej, zakwalifikowane do dofinansowania o łącznej szacunkowej wartości 1296 mln zł, to budowa połączeń kolejowych: Kraków–Olkusz, Kraków–Niepołomice, Kraków–Myślenice, a także rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice–Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków–Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami. Na liście rezerwowej natomiast znalazła się rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka–Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków–Żywiec.

 

Kolej w Małopolsce

 

Budowa połączenia kolejowego Kraków–Olkusz

Celem projektu jest budowa linii kolejowej, która pozwoli na połączenie Olkusza z Krakowem. Efektem będzie V max pociągów pasażerskich 80 km/h, budowa: dwutorowej łącznicy Borowa Górka–Pieczyska pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133 na terenie Jaworza, 4 km zelektryfikowanej linii kolejowej oraz przystanku osobowego Jaworzno Sosina. Planowane jest uzyskanie czasu przejazdu na trasie Olkusz–Bukowno–Kraków – 52 min. Wartość szacunkowa projektu to 217 mln zł.

 

Budowa połączenia kolejowego Kraków–Niepołomice

W ramach zadania ma powstać linia kolejowa, która pozwoli na połączenie Niepołomic z Krakowem. Efektem będzie V max pociągów pasażerskich od 60 do 80 km/h, budowa: nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (lk 95)–Niepołomice Dworzec Autobusowy, 6 km zelektryfikowanej linii kolejowej oraz trzech punktów obsługi pasażerskiej. Planowane jest uzyskanie następujących czasów przejazdu na trasie Niepołomice–Kraków: 29 min (przez Kraków Płaszów), 33 min (przez Nową Hutę). Wartość szacunkowa projektu to 324 mln zł.

 

Budowa połączenia kolejowego Kraków–Myślenice

Projekt dokumentacyjny mający na celu m.in. pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Wartość szacunkowa projektu to 152 mln zł.

 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice–Jasło celem usprawnienie połączenia Kraków–Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami

Zadanie ma na celu usprawnienie połączenia kolejowego miast Jasło/Gorlice z Krakowem na odcinku o długości 31 km. Efektem realizacji projektu będzie V max 50–100 km/h, rewitalizacja/odbudowa linii nr 108 oraz modernizacja linii nr 110 na odcinku Gorlice–Jasło, budowa łącznicy omijającej stację Gorlice Zagórzany, a także modernizacja 13 punktów obsługi pasażerskiej, w tym stacji Jasło. Planowane jest uzyskanie czasu przejazdu na trasie Jasło–Gorlice–Kraków – 3 h 27 min. Wartość szacunkowa projektu to 603 mln zł.

 

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus z 5,6 do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych: modernizację lub budowę nowych linii kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

 

Źródło: MI

 

Czytaj także:

Program Kolej Plus – założenia

Inteligentne rozjazdy kolejowe

Powstanie nowa linia kolejowa Łódź – Sieradz – Wrocław

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in