Jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

05.07.2024

Uroczystość związana z jubileuszem 90-lecia PZITB została zorganizowana przez Zarząd Główny PZITB 9 maja 2024 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. Wzięli w niej udział zaproszeni przedstawiciele władz państwowych oraz liczni działacze związku, w tym grono jego członków honorowych.

 

 

Uczestników spotkania powitała prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca PZITB. Następnie wystąpili goście, którzy z uznaniem podkreślali wartościową działalność stowarzyszenia w służbie szeroko rozumianego budownictwa.
Podczas uroczystości Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB w latach 2012‒2020 i jego członek honorowy, przedstawił najważniejsze fakty z 90-letniej historii Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – kontynuatora Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych.
Polski Związek Inżynierów Budowlanych (PZIB) został utworzony z inicjatywy działającego wówczas Koła Inżynierów Dróg i Mostów. Zjazd Założycielski PZIB odbył się 4–5 maja 1934 r. w Warszawie, również w gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5. Podczas tego wydarzenia uchwalono statut związku i wybrano jego pierwszy zarząd główny w składzie: Andrzej Pszenicki, prezes, Stefan Bryła i Wacław Paszkowski, wiceprezesi, Jerzy Nechay, sekretarz, oraz Wacław Żenczykowski, skarbnik. Tak rozpoczęła się piękna i bogata historia Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych.
Oficjalną działalność PZIB przerwała napaść Niemców na Polskę 1 września 1939 r., a wznowienie jej nastąpiło 24 września 1945 r. Decyzję o połączeniu PZIB oraz powstałego w 1947 r. NOT-owskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa podjęto podczas organizacyjnego Zjazdu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który odbył się 14‒15 czerwca 1948 r. w Warszawie, a uchwałę Zarządu Głównego PZITB o uznaniu ciągłości ruchu stowarzyszeniowego budowlanych przyjęto 2 lutego 1993 r.
Po przedstawieniu historii związku jego członkowie honorowi otrzymali medale pamiątkowe ustanowione przez Zarząd Główny z okazji 90-lecia PZITB. Przedstawiciele Komitetu Młodej Kadry PZITB zaprezentowali prelekcję pt. „Stawić czoła wyzwaniom, czyli przyszłość PZITB”. Wielką wartością uroczystości były również serdeczne, koleżeńskie rozmowy i wspomnienia. Wydarzenie uświetnił występ Kwartetu Obsession.
Prof. Maria Kaszyńska podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie i stworzenie miłej, koleżeńskiej atmosfery spotkania, które z pewnością zostanie zapamiętane jako ważne wydarzenie w historii Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Więcej na www.zgpzitb.org.pl

 

Fot. Jacek Daniluk

 

Przeczytaj też:

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”

XV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in