Jakie są kierunki rozwoju rynku urządzeń klimatyzacyjnych w Polsce?

30.09.2015

Polska jest krajem z dużymi perspektywami rozwoju, przez ostatnie lata w naszej gospodarce dużo się zmieniło, szczególnie dzięki ogromnym inwestycjom w znaczącym stopniu współfinansowanym przez Unię Euro­pejską.

Inwestycje w gospodarkę, szczególnie budownictwo, oraz nowi inwestorzy, którzy dostrzegają w Polsce obiecu­jący rynek, pozwalają opty­mistycznie patrzeć również na rynek klimatyzacyjny. Sam rynek HVAC, którego częścią są systemy kli­matyzacyjne, jest bran­żą ściśle współpracującą z sektorem budowlanym.

To jednak nie wszystko – rozwój rozwiązań w zakresie in­teligentnego zarządzania budynkami [BdMS] stwarza nowe możliwości dla branży klimatyzacyjnej również w tym obsza­rze biznesu.

Tym samym rynek, stawiając coraz wyższe wymagania zwią­zane już nie tylko z niezawodnością urządzeń, ale ich funkcjo­nalnością i kompatybilnością z innymi systemami, a przede wszystkim – z całkowitą kontrolą i zarządzeniem całych ukła­dów, sprawia, że w grze będą liczyć się tylko te marki, któ­re potrafią dopasować się do rosnących oczekiwań klienta. Tak więc coraz mocniej krystalizuje się sytuacja co do ilości znaczących graczy, którzy albo będą w stanie dopasować swoją ofertę do rynku, albo zostaną w tyle, oferując jedynie podstawowe i tanie rozwiązania.

 

Jarosław Jóźwiak

AE Director (Baltics & Poland)

Air Conditioning & Energy

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in