IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza

16.10.2023

IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza odbyła się 5–6 października 2023 r. w Białowieży pod hasłem „Myśląc o przyszłości…”.

 

Organizatorem IX Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku. Patronatu honorowego udzielili: Urząd Regulacji Energetyki, Politechnika Białostocka, Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa, Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Partnerem wydarzenia była Enea Ciepło sp. z o.o.

 

IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza

Fot. Anna Sojko-Gil

 

Pierwszego dnia konferencji odbyła się debata, którą poprowadził Michał Świątecki. Wzięli w niej udział:

  • Anna Pekar, kierownik Wydziału Energii w Departamencie Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • Tomasz Matan, wiceprezes ds. operacyjnych Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku;
  • Andrzej Baranowski, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy;
  • Andrzej Wiszniewski, prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie;
  • Lech Magrel, wiceprezes Oddziału PZITS w Białymstoku.

Podczas debaty poruszono strategie rozwoju ciepłownictwa do 2030 r. przy uwzględnieniu perspektyw realizacji podwyższonego celu redukcji emisji realizowanego przez procedowany obecnie pakiet „Fit for 55”. Dyskutowano nad największymi wyzwaniami w branży ciepłownictwa.

Drugiego dnia konferencji referat pt. „Charakterystyka systemu ciepłowniczego Białegostoku” wygłosił Sławomir Wałuszko z firmy Enea Ciepło sp. z o.o.

W wydarzeniu brało również udział wiele przedsiębiorstw z branży. Prelegenci oraz wystawcy mieli możliwość zaprezentowania swoich firm i osiągnięć, a uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi technologiami.

W IX Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej wzięło udział 150 osób, w tym 23 wystawców oraz 7 gości honorowych. Wydarzenie pozwoliło uczestnikom na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów.

 

Sylwia Prabucka

 

 

Przeczytaj też:

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjno-ogrzewcze w rozwiązaniach HVAC

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Odnawialne źródła energii w systemach grzewczych w budynku jednorodzinnym

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in