IX Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

04.07.2024

IX Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów, organizowany przez SIDiR, trwa do 31 października 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20–21 listopada 2024 r.

 

IX Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

 

 

IX Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Jego celem jest wyróżnienie przyszłych liderów branży oraz promocja zawodu inżyniera konsultanta. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi inżynierowie, czyli osoby aktywne zawodowo, które w 2024 r. nie mają ukończonego 40 roku życia. Członkostwo w SIDiR nie jest wymagane.

IX Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów przewidziany jest dla osób, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez kapitułę konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków zarządu SIDiR.

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 8000 zł. Ponadto nagrodzona praca będzie miała zagwarantowany udział w przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2025.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2024 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie XII edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (20–21 listopada 2024 r.).

Patronem honorowym konkursu jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronami wspierającymi: Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, a patronem naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Więcej informacji: sidir.pl

 

 

Czytaj także:

„III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań”

Studenci Politechniki Warszawskiej nagrodzeni w konkursie DE&CO 2024

Konkurs „wyKOMBinuj mOst 2024”

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in