Kładka w Sromowcach Niżnych

W sierpniu 2006 r. oddano do eksploatacji nowoczesną kładkę dla pieszych nad Dunajcem. O budowę kładki mieszkańcy zabiegali od blisko 100 lat.
Potrzebę utworzenia trwałego połączenia między Sromowcami Niżnymi (w Polsce) a Czerwonym Klasztorem (w Słowacji) wyrażali mieszkańcy doliny Dunajca już w pierwszych latach XX w. W archiwum wsi Sromowce Niżne znajdują się dokumenty dotyczące prawie stuletnich starań o budowę mostu (kładki) na Dunajcu. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in