INIEKCJA KRYSTALICZNA® i termomodernizacja budynków

Artykuł sponsorowany

27.03.2024

 

Skuteczna i przemyślana termomodernizacja budynków mieszkalnych powinna brać pod uwagę problemy z zawilgoconymi ścianami podpiwniczenia oraz parteru.

Brak działającej poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej wywiera negatywne skutki, które można zaobserwować szczególnie w starym, wysokoemisyjnym budownictwie. Najbardziej dolegliwe z nich to obniżenie izolacyjności cieplnej murów oraz rozwój pleśni i grzybów, wpływających kancerogennie i alergennie na mieszkańców.

Ilustrację wpływu zawilgocenia muru na zmniejszenie jego izolacyjności cieplnej przedstawiono na rys. 1.

 

osuszenie obiektu

Rys. 1

 

Wynika z niego, że im bardziej zawilgocona jest przegroda budowlana, tym gorsze są jej własności termoizolacyjne. Każdy bowiem nasiąkliwy materiał budowlany, np. cegła ceramiczna, posiada określone własności termoizolacyjne wynikające z porowatości. Gdy pory zostaną wypełnione wodą, na skutek kapilarnego podciągania, to wówczas mur ceglany traci izolacyjność cieplną. Woda kapilarna jest znacznie gorszym izolatorem ciepła ponieważ zamarza w temperaturze -7°C i niższej, a nie 0°C, jak woda w swobodnym naczyniu. Toteż wilgotność 4% masowych powoduje już utratę połowy termoizolacyjności.

Implikuje to wpływ na temperaturę ścian i pomieszczeń oraz wilgotność powietrza. Są to czynniki warunkujące komfort klimatyczny mieszkań a także zdrowie ludzi. Oszczędzanie energii cieplnej należy więc zacząć od osuszenia budynku.

Trzeba zatem z ogromnym naciskiem podkreślić, że samo docieplenie murów zewnętrznych budynku bez usunięcia przyczyn zawilgocenia i osuszenia budynku przynosi fatalne skutki. Korozja biologiczna w tak nowo utworzonym autoklawie rozwija się szybciej. Ubocznym skutkiem będzie zwiększenie zasięgu wzniosu kapilarnego.

Wynika z tego, że termomodernizacja budynku i jego ochrona przed wilgocią są zagadnieniami ściśle ze sobą powiązanymi.

 

>>> INIEKCJA KRYSTALICZNA® Pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa

>>> Iniekcja Krystaliczna® i zdrowy dom

 

Warunek szczelnej i skutecznej izolacji przeciwwilgociowej umożliwiającej trwałe osuszenie obiektu budowlanego spełnia Iniekcja Krystaliczna® oraz dedykowane preparaty iniekcyjne Crystarid®, służące do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej typu mineralnego o trwałości praktycznie nieograniczonej.

Dedykowane Iniekcji Krystalicznej® materiały Crystarid® są stosowane do wytwarzania izolacji w zawilgoconych obiektach wzniesionych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych podciągających kapilarnie wilgoć, przy różnej grubości ścian oraz różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia.

Po zastosowaniu blokady przeciwwilgociowej w technologii Iniekcji Krystalicznej® następuje proces wysychania zawilgoconego muru.

Tylko licencjonowane firmy mają dostęp do technologii Iniekcji Krystalicznej® i dedykowanych preparatów iniekcyjnych Crystarid®.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr inż. Wojciecha Nawrota oraz współautorów rozwiązań patentowych mgr inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej Nawrot i Jarosław Nawrot, jako Licencjodawca, posiadają uprawnienia do udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych Iniekcja  Krystaliczna® oraz Crystarid®.

Dystrybucja materiałów iniekcyjnych Crystarid® prowadzona jest wyłącznie przez Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej Nawrot. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do Licencjodawcy.

 

INIEKCJA KRSYTALICZNA®

Autorski Park Technologiczny

mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 28

601 32 82 33, 601 33 57 56, info@i-k.pl

 

>>> INIEKCJA KRYSTALICZNA – proces wysychania muru ceglanego w zależności od zasolenia

>>> INIEKCJA KRYSTALICZNA® i materiały iniekcyjne CRYSTARID®

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in