Informacja o szkoleniu

05.07.2024

Narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów odbyła się 9–11 maja 2024 r. w hotelu Ambasador Centrum w Łodzi.

 

 

Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu uczestników przez Mariana Zdunka, przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, oraz Dariusza Walaska, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora, uczestnicy spotkania udali się z przewodnikiem na wycieczkę „Łódź wczoraj i dziś” po centrum Łodzi.
Drugiego dnia wydarzenia, w części warsztatowo-szkoleniowej obejmującej wszystkich uczestników, omówiony został projekt zaktualizowanych trybów postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Następnie przeprowadzone zostały, w dwóch osobnych salach, wykłady merytoryczne dla sędziów – przez mec. Krzysztofa Zająca oraz dla rzeczników – przez mec. Jolantę Szewczyk. Podczas tych spotkań odbyły się również posiedzenia KSD i KROZ.

 

Ostatniego dnia omówiono sprawy bieżące w działalności KSD, OSD, KROZ i OROZ, przeprowadzono panel dyskusyjny na temat zagadnień poruszanych podczas szkolenia. Został również przedstawiony projekt zaktualizowanego kodeksu etyki, który omówiła Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki powołanej przez Krajową Radę PIIB.
Wydarzenie było współorganizowane przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W naradzie szkoleniowej wzięło udział 95 osób. Obecni byli: Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

 

Ariadna Kłosek

 

Fot. autorki

 

Czytaj także:

Przedzjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB

Spotkanie Komisji KR PIIB ds. przygotowania zmian przepisów prawa

Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in